skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

 7112 N.C.B. Haps, 1901-2001
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
7112 N.C.B. Haps, 1901-2001
Inleiding
Historisch overzicht
In 1896 wordt in Nederland de NCB (Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond) in de volksmond Boerenbond opgericht, een standsorgansatie voor boeren en tuinders in Nederland. Grote voorvechter daarvan was pater Gerlacus van den Elsen, ofwel de "boerenapostel". Daarvóór bestond er al een Maatschappij van Landbouw en Veeteelt die georganiseerd was in kantons, waarbij Haps tot het kanton Boxmeer behoorde. Slechts 6 Hapse boeren waren daar lid van.
Spoedig ontstonden op lokaal gebied afdelingen van de NCB. De afdeling Haps van de NCB is opgericht op 3 januari 1901 met 126 leden. De eerste vergadering onder voorzitterschap van H. Mooren -burgemeester van Haps en zelf landbouwer en bierbrouwer- werd het bestuur gekozen: R. Hurkens voorzitter, H. Selten secretaris / penningmeester en bestuursleden A. en H. Thijssen, P. Lamers, C. Barten en A. Teunissen. Tot geestelijk adviseur werd pastoor Hermans aangesteld.
Vanaf 28 juli 1901 werd het huishoudelijk reglement van kracht. In 1914 werd de contributie voor werkende leden bepaald op f 0,60 en voor arbeidersleden op f 0,30. De huisvesting was aanvankelijk een "primitief" pakhuis. Op 29 juni 1915 werd besloten tot de bouw van een nieuw pakhuis bij De Gravenhof, kadastraal bekend gemeente Haps sectie B nr. 1709 (zie bouwvergunning onder inv.nr. 77). Dit zou voor de prijs van f 5953,- worden gerealiseerd. Overigens: Van 1918 tot 1942 is dat een filiaal geweest van de CHV (Coöperatieve Handels Vereniging) uit Veghel.
Op 19 december 1947 wordt middels een notariële akte een pakhuis met erf en tuin, kadastraal bekend gemeente Haps sectie B nr. 1708, aangekocht van Caspar Arts, lasthebber van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek "De Volharding" in liquidatie. Vanaf die tijd heeft dat gebouw gefungeerd als bondsgebouw van de NCB.
Er werden in de loop van de tijd diverse instellingen, verenigingen en verzekeringen verbonden aan de NCB afdeling Haps: 1901 en 1902 oprichting van een veeverzekering en paardenverzekering, 1916 Varkens export vereniging, 1920 Verkoopvereniging, 1922 Jonge Boerenstand, 1938 Boerinnenbond, 1942 Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging (CAV) (waarin de bezittingen van de opgeheven Boerenbond werden ondergebracht), 1946 Tuinbouwverzekering, 1948 Werktuig Coöperatie.
Op 17 augustrus 1946 wordt een feestvergadering gehouden wegens het 50 jarig bestaan van de hoofdorganisatie van de NCB te Tilburg.
Voor meer informatie zij verwezen naar de literatuur: "100 jaar georganiseerde land- en tuinbouw in Haps, 1901-2001 RK Boerenbond Haps" uitgegeven door ZLTO bestuur afdeling Cuijk c.a.. Samenstellers zijn Teun Bongers, Johan Geurts, Wim Peeters Weem, Koos van der Poel en Theo Roelofsen. Bij het BHIC in te zien in toegang 1577 inv.nr. 1346
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2021 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS