skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 7549 RK Mavo Maria Immaculata (IMMAC) te Oss, 1924 - 1990
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
De zusters van Liefde in Oss

In 1839 kwamen de eerste twee zusters naar Oss, op initiatief van de pastoor. Zij begonnen in de Peperstraat met lager onderwijs voor meisjes, onder de hoede van het Kerkbestuur in Oss. Na enkele jaren kwam een klooster gereed in de Arendsvlucht / Begijnenstraat. Zij breidden daar in 1877 hun werkzaamheden uit met ziekenverpleging op kleine schaal, en met ouderenzorg in het “Sint Leonardusgesticht”. In 1913 werd in een uitbreiding van het klooster een echt ziekenhuis geopend: “R.K. Ziekenhuis St.Anna”. Ook zieken- en ouderenzorg werden lange tijd door het kerkbestuur betaald.
Het onderwijs van de zusters in Oss.

De lagere meisjesschool (en kleuterschool) van de zusters kreeg op den duur andere onderwijsvoorzieningen naast zich:
Zo werd in 1923 gestart met de Mulo Maria Immaculata, los van de Lagere school voor meisjes, maar wel aanvankelijk in een lokaal van die lagere school.
De R.K. Huishoudschool “mgr. Zwijsen” werd opgericht in 1946.
De MMS “Regina Mundi” werd In 1947 gesticht aan de Vianenstraat en in 1952 overgedragen aan de Vereniging OMO in Tilburg, sinds 1967 Maaslandcollege geheten.
De Maria Immaculata mulo voor meisjes.

De r.k. meisjesschool voor U.L.O. te Oss werd wettelijk geopend op 1 sep 1924. Omdat er nog geen schoolgebouw was begon men lessen te geven in drie lokalen van de lagere school St. Gabriël en later zelfs vier lokalen.
Het aantal leerlingen lag ronde de zestig. In jan. 1925 werd met de bouw van een nieuwe Muloschool begonnen, die in de loop van het jaar werd betrokken.

In 1976 opgegaan in de Stichting Katholieke Mavo scholen Oss. e.o.
Het bestaan van een gescheiden jongens- en meisjes-MAVO was ondertussen achterhaald. In 1978 besloten de Osse MAVO’s gemengd te worden. Deze stap pakte voor de St Jansmavo gunstiger uit dan voor de Maria Immaculata MAVO, waar zich het eerste jaar slechts zes jongens aanmeldden.
De Vincent van Gogh HAVO ontstond in 1975 als afsplitsing van het Maaslandcollege, doordat een aantal ontevreden docenten vonden dat deze school te groot was geworden. Zo ontstond een derde school voor HAVO. De scholen vielen wel onder hetzelfde bestuur. Later zou deze school nog uitgroeien tot een derde scholengemeenschap voor MAVO, HAVO en VWO in Oss, het Mondriaancollege. Hiervoor werd er gefuseerd met de katholieke Imac-MAVO. De nieuwe scholengemeenschap werd meteen een school voor openbaar onderwijs.

(bron: Osse canon)
Grote veranderingen in Oss


In de jaren ’80 was in Nederland het aantal leerlingen in het Voortgezet onderwijs sterk gedaald. Mede daardoor fuseerden vele scholen tot scholengemeenschappen, meestal VWO-HAVO-MAVO. In Oss kwam de Vincent van Gogh Havo door een sterke daling van het aantal leerlingen in de problemen. Het gemeentebestuur nam initiatieven tot de oprichting van een scholengemeenschap, en was tevens voorstander van de stichting van een openbare school. Even zag het ernaar uit, dat de Mavo St. Jan daarin een hoofdrol zou spelen. Tenslotte werd de openbare school opgericht na een samengaan van de Vincent van Gogh Havo en de – sterk in leerlingenaantal geslonken – Mavo “Maria Immaculata” ofwel “Immac”. De Mavo St. Jan bleef erbuiten.
Fusie

In 1986 vonden er fusiebesprekingen plaats tussen LTS “St.Willibrordus” en de Immac Mavo, een verkorte naam van de Mavo Maria Immaculata aan de Arendsvlucht. Deze besprekingen mislukten na een jaar.
De Immac Mavo, met per 1 mei 1989 directeur Th. Reijs, fuseerde vanaf augustus 1990 met de Vincent van Gogh Havo tot het Mondriaancollege. Zie ook toegang 7550.
Inventaris
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2090 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS