skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Rens van Ballegooij
Rens van Ballegooij Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Rens van Ballegooij
Rens van Ballegooij Bhic

Archieven

 1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Deze inventaris bevat een overzicht van de bestanden uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, die in opdracht van het Streekarchief 'Het Kwartier van Oisterwijk' en de 'Brabantse Kring van Archivarissen' zijn verfilmd in de jaren 1993-1997. Deze microfiches zijn geplaatst in studiezaal 2 van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Afkortingen:
ARA = Algemeen Rijksarchief
R.A. = Rijksarchief
Coll. = Collectie
inv. = inventaris
inv.nr. = inventarisnummer
fol. = folio
fm = film(s)
ft = fotokopie(ën)
kw = Kwartier
r = recto (voorzijde van de folio)
mf = microfiche(s)
v = verso (achterzijde van de folio)
Voor toelichting en literatuur zie: P.Th. de Lange en drs. W.F.L. Reijnders, 'Brabantse bronnen in Brussel, voorlopige overzichten van archivalia betrekkelijk de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch, berustende in het Algemeen Rijksarchief te Brussel' (1992). Vele beschrijvingen hierin van verfilmde archivalia zijn sindsdien door de Lange, Reijnders en door Buiks aangepast.

Veel van deze bronnen worden eveneens toegelicht of zijn gebruikt voor het proefschrift van Eduard van Ermen 'Feodaal-heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12de-14de eeuw) met bijzondere aandacht voor de regio Leuven', 6 dln. (K.U. Leuven, 1989). Dit proefschrift is te raadplegen op het stadsarchief te 's-Hertogenbosch. Voor de Meijerij van 's-Hertogenbosch is deze studie echter niet altijd even betrouwbaar. Zie voorts de kopnotities bij de verschillende onderdelen.

Voor het aantal microfiches per inventarisnummer of groep van nummers (soms staan meerdere inv.nrs. op één fiche) wordt verwezen naar bijlage I. Voorts dient te worden opgemerkt dat bij de beschrijvingen soms wordt verwezen naar op het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch reeds aanwezige oudere kopieën of afschriften, en naar aldaar berustende bronnen.

Rijksarchief in Noord-Brabant, 1997
Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Hertog van Brabant: cijns- en leenboeken
45067 Cijnsboek van stad 's-Hertogenbosch en van diverse gemeintes, tollen, wind- en watermolens, rosmolens, visserijen, voogdijen, en dergelijke in stad en Meierij, 1520, enige jaren bijgehouden
1107 Microfiches van archivalia in Algemeen Rijksarchief Brussel over Noord-Brabant over de periode ca. 1312-18e eeuw, 1994-1998
Inventaris
Hertog van Brabant: cijns- en leenboeken
45067
Cijnsboek van stad 's-Hertogenbosch en van diverse gemeintes, tollen, wind- en watermolens, rosmolens, visserijen, voogdijen, en dergelijke in stad en Meierij, 1520, enige jaren bijgehouden
NB:
In het Latijn. Opschrift: Census domini ducis de domistadiis in oppido Buscoducensis. Er worden geen betaaljaren aangegeven. Voor 's-Hertogenbosch: geografisch ingedeeld (straatnamen vermeld). Per post worden genoemd de naam van de cijnsplichtige (soms een nieuwe erboven), het bedrag in deniers en de omvang van het cijnsgoed in voeten (vrijwel zeker de lengte van het perceel aan de straatkant). Slechts af en toe wordt het cijnsgoed nader omschreven met bijvoorbeeld naam vroegere bezitter. Cijnsdag wordt niet genoemd. Vanaf folio 96v: cijnzen kameren, broodhuis, gewandhuis en vleeshuis. Vanaf folio 99: cijnzen gemeintes, molens en andere bijzondere cijnzen in stad en Meierij, geordend in groepjes, meestal met vermelding van de cijnsdag. Waarschijnlijk zijn niet alle gemeintes, molens en dergelijke waarover cijns aan hertog betaald moest worden hier opgenomen; andere zullen in de 'gewone' cijnsboeken vermeld staan (literatuur over gemeintes in de Meierij: A.C.M. Kappelhof, a.w.). Het boek is in 1554 door Jan Bax, rentmeester kwartier 's-Hertogenbosch, gecollationeerd met het 'gelijke' door hem gebruikte register.
Bij gemeente-archief 's-Hertogenbosch is in collectie schaduwarchieven ook fotokopie van dit register aanwezig, hetwelk eveneens op microfiches staat (maar met andere polariteit). Dit register is gebruikt voor: Esther Vink, Wonen ten noorden van de Sint Jan. Het onderzoek van de geschreven bronnen, in: 'Bouwen & wonen in de schaduw van de Sint-Jan' ('s-Hertogenbosch 1997) 20-47.
Kenmerken
Datering:
1994-1998
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS