skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 Index notarieel protocol Boxtel (1054.424)
 
 
Zoek in deze nadere toegang
 
 
 
beacon
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
1 Voor mij Cornelis Wittebol, notaris residerendte Boxtel verscheen de heer Hendrikus Huijgens en juffrouw Catarina Dinghmans, mede als testamentaire uitvoerder voor wijlen de heer Diederick Huijgens, in diens leven secretaris te Vught, zijnde erfgenamen van wijlen de heer Johan Huijgens, in diens leven drossaard en rentmeester van Meerhout. Ze geven hierbij machtiging aan de geachte Daniel Crommelinghs wonend te Meerhout om aldaar een jaarlijkse rente van 3 gulden te verkopen, steeds vervallend op 14 maart, aflosbaar met 52 gulden ten laste van Agnes Dillen wonend te Meerhout, volgens de brief van Meerhout d.d. 14 maart 1678. Nog een rente van 7 gulden en 10 stuivers, aflosbaar met 125 gulden ten laste van Maria weduwe van meester Nicolaas Posselius, in diens leven schoolmeester te Meerhout. steeds vervallend op 20 maart, uit onderpanden te Meerhout volgens de brief van Meerhout d.d. 20 maart 1679. De rente over te dragen aan Maria Renders vrouw van Godefridus Papen, wonend te Meerhout. De gemachtige moet daarin alles doen dar daarbij noodzakelijk is. Aldus te Boxtel op 31 caugustus 1706, getuigen Jan Anthonis de Bresser en Jan van Aelst. Ondertekend H. Huijgens, Catharina Dingmans weduwe van Huijgens, Jan Antonis de Bresser, Jan van Aelst. Quod attestor Cornelis Wittebol, notaris.
Datering:
31-08-1706
Soort akte:
Machtiging
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
1054
Inventarisnummer:
424
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
2 Voor mij notaris C. Wittebol, residerend te Boxtel verscheen Jenneken Janssen de Leuw, wonend te Boxytel in herdgang Breukelen en verkoopt aan Peter Jan Aerts als man van Adriaentien, natuurlijke dochter van Jenneken, al haar roerend en onroerend bezit, waarop zij Jenneken enigermate rechten heeft. Peter dient daarvoor wel zolang zijn schoonmoeder leeft, haar te onderhouden zoals een kind verplicht is aan zijn ouders te doen. Jenneken belooft dat bezit aan Peter over te dragen en hem daarvan het gebruik etc. te laten hebben zonder daar verder beroep op te doen. Aldus opgemaakt te Boxtel op 30 december 1706 in aanweigheid van Cornelis Nuijens en Jan Nuijens als getuigen. Ondertekend . dit merkteken is van Jenneken Janssen de Leuw, merkteken van Peter Jan Aerts, Cornelis Nuijens, Jan Nuijens, quod attestor Cornelis Wittebol, notaris.
Datering:
30-12-1706
Soort akte:
Overdracht
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
1054
Inventarisnummer:
424
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
3 Voor mij Cornelis Wittebol, notaris residerend te Boxtel verscheen Jan Wouter Corstiaen Eijmberts, inwoner van Boxtel in herdgang de Weeghscheij. Hij belooft om onderpand van zijn persoon en bezit om aan Michiel Peter Vaders de som van 100 gulden te gaan betalen, elke gulden van 20 stuivers, met een rente van 4 gulden, te voldoen per heden datum over een jaar. Het betreft geleend geld. Als er op de vervaldag niet wordt betaald, zal de rente blijven doorlopen totdat er is voldaan. Aldus opgemaakt op 28 noktober 1706, in aanwezigheid van Willem Peeters vande Laer en Ignatius Wittebol als getuigen. Ondertekend : Willem Peeters van de Laeck (de notaris schreef Laer), Ign. Wittebol, quod attestor Con. Wittebol. ((in marge : Wouter van Abeelen verklaart door zijn schoonvader Jan Wouter Eijmerts te zijn voldaan. Actum Boxtel 28 oktober 1715.)
Datering:
28-10-1706
Soort akte:
Schuldbekentenis
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
1054
Inventarisnummer:
424
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Ga
 
 
 
 
 
Schepenakte
4 Voor mij Cornelis Wittebol notaris residerend te Boxtel verscheen Jan Claessen van de Pas, wonend te Boxtel, ter plaatse genoemd op de Borghakker en belooft op onderpand van zijn persoon en bezit om aan Willem van Rundt, wonend te Boxtel onder Zelissel, als voogd over de minderjarige zoon van wijlen Willem van de Braken, door Willem verwekt bij diens vrouw wijlen Maria Peeter Hendricks per heden datum over een jaar, de som van 50 gulden te betalen met ene rente van 2 gulden. Het betreft geleend geld. Als er op de vervaldag niet wordt voldaan, zal de rente blijven doorlopen. De schuldenaar zal bij schuldvernieuwing zal laten doen voor schepenen van de stad Den Bosch of te Boxtel en machtigt de toonder dezer brief om dat zoals gebruikelijk te laten doen. Datum te Boxtel 22 november 1706 in aanwezigheid van Anthonij van Thuijl, oud borgeneester en Hendrick Peeters als getuigen. Ondertekend : Jan Classsen van de Pas, Antonij van Tuijl, dit merkteken is van Hendric k Peeters, quod attestor Corn. Wittebol notarius publicus.
Datering:
22-11-1706
Soort akte:
Schuldbekentenis
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
1054
Inventarisnummer:
424
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Ga
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS