Archieven

 2092 Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
337 1369 november 19
Des manendaechs na Sinte-Lebuijsdach in den wijntere.
Schepenen van Woudrichem oorkonden, dat Melijs die Vos, richter te Andel, Wouter Aerntszn, Wouter Jacobszn, Jan Tedeman en Staesken Ricoutszn, heemraden aldaar, voor hen hebben verklaard, dat Didderic Neudenzn van Andel heeft opgedragen aan de abt van Berne tot pitantie van het convent een huis en gezaai te Andel, met boomgaarden, gelegen binnen en buiten de grachten en nader gesitueerd, alsook 5 morgen in het gericht van Andel in de Byvanc tussen de 2 weteringen, nader gesitueerd; waarna de abt deze goederen weer aan Didderic had gegeven tegen een cijns van 22 pond.
2092 Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857
Inleiding
Regesten
337 1369 november 19
Des manendaechs na Sinte-Lebuijsdach in den wijntere.
Schepenen van Woudrichem oorkonden, dat Melijs die Vos, richter te Andel, Wouter Aerntszn, Wouter Jacobszn, Jan Tedeman en Staesken Ricoutszn, heemraden aldaar, voor hen hebben verklaard, dat Didderic Neudenzn van Andel heeft opgedragen aan de abt van Berne tot pitantie van het convent een huis en gezaai te Andel, met boomgaarden, gelegen binnen en buiten de grachten en nader gesitueerd, alsook 5 morgen in het gericht van Andel in de Byvanc tussen de 2 weteringen, nader gesitueerd; waarna de abt deze goederen weer aan Didderic had gegeven tegen een cijns van 22 pond.
NB:
a. Oorspr. III. C. 33a. De zegels van Jan Aernt Wissaertszn van Hontswijc, Severijn Willemszn en Liebrecht Godevaertszn zijn afgevallen. In dorso: Theodericuszn Neu-den solvit. Litera de Andel, scilicet de 22 libris cum cedula. Neuden in Andel 22 libre.
b. Geinsereerd in de akte[n] van 25 nov. 1369 (reg. nr.339) [en 17 mrt 1416 (reg.nr. 579].
c. Auth. afschrift op papier van notaris Jan Hogardus Kelders van 1 aug. 1595. III. C. 33c. In dorso: Eene erffchijns tot Andel van 22 pont jaerlijcks ende verschijnt Martini. Toecomende den abt tot Bern; den proost.
d. Afschrift in Kopieboek Hoevenaars, I, nr.232, als insertie van b.
e. Gedrukte tekst in Korteweg, Rechtsbronnen, blz.120 (geinsereerd); reg. nr.140.
Zie ook
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 974
Inventaris
stichting
abt Everardus I (1134-1168)
abt Hugo (1168-1176)
abt Godescalcus (1176-1184)
abt Everardus II (1184-1204)
abt Arnoldus I (1213-1224)
abt Theodericus (1223-1228)
abt Ludovicus (1228-1231)
abt Walterus I (1231-1236)
abt Henricus II (1236-1244)
abt Alardus (1244-125.)
abt Balduinus (125.-1268?)
abt Wenemarus (1270-1282)
abt Walterus II (1283-1291)
abt Nicolaus I (1291-1296)
abt Gerardus I (1296-1306)
abt Rodolphus (1307-1312)
abt Nicolaus II (1318-1323)
abt Joannes IV Pape (1329-1353)
abt Joannes V Pape (1352-1372)
abt Joannes VI Bierkens (1515)
abt Johannes Moors (1621-1641)
abt Leonardus Bosch (1641-1668)
abt Lucas Sjongers (1692-1694)
Interregnum (1707-1713)
abt Leonardus Maes (1713-1728)
abt Adrianus de Wit (1784-1793)
abt Jacobus Grevers (1794-1799)
Verzameldossiers Vilvoorde
Interregnum (1799-1805)
abt Petrus Beckers (1805-1823)
Interregnum (1823-1827)
abt Gerardus Neefs (1842-1859)
Parochie Engelen
Oude dossiers en collecties
Kenmerken
Datering:
1134-1857
Vindplaats origineel:
Depot Abdij Berne, Heeswijk-Dinther
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS