skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 165 Totstandkoming Tweede Technische Hogeschool te Eindhoven, 1946-1956
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Geschiedenis van de Stichting Technisch Hoger Onderwijs in het Zuiden en de commissies
Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventaris
165 Totstandkoming Tweede Technische Hogeschool te Eindhoven, 1946-1956
Inleiding
Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventaris
Over de geschiedenis van het archief van de Stichting en de commissies is niet zoveel bekend. We vermoeden dat het Academisch Genootschap Eindhoven het archief in bezit had en dat zij het hebben overgedragen aan de Technische Universiteit Eindhoven. We weten niet wanneer een eventuele overdracht heeft plaatsgevonden en hebben geen stukken aangetroffen die dat bevestigen.
Het archief werd aangetroffen in zes archiefdozen in de archiefkelder tussen het overige archief van de Technische Universiteit. De stukken zaten los en ongeordend in de dozen. En er stond al een doos met inventarisnummer 165 bij het BHIC. Deze is ook opgenomen in de inventaris.
Bij het archief horen een aantal bidboeken van de steden die in aanmerking kwamen als eventuele vestigingsplaats voor de Technische Hogeschool. Het gaat hier om de steden Weert, Maastricht, ’s-Hertogenbosch/Vught en natuurlijk Eindhoven. De bidboeken en een aantal kaarten waren al in een eerder stadium bij de afdeling Academisch Erfgoed (nu onderdeel van Dienst Informatie en Expertise Centrum van de Technische Universiteit Eindhoven) ondergebracht vanwege hun historische waarde.
Het was destijds nog niet duidelijk dat de bidboeken tot dit archief behoorden. Door deze inventarisatie is dat duidelijk geworden, want uit de stukken blijkt dat Stichting een vragenlijst naar de steden heeft gestuurd, met het verzoek binnen een maand (!) te antwoorden, zodat het bestuur de geschiktheid van de betreffende stad kon beoordelen. Die vraag van de Stichting heeft geresulteerd in deze bidboeken. Ze kunnen derhalve gezien worden als ingekomen stuk en behoren te berusten in dit archief. We hebben ze daarom beschreven en toegevoegd aan dit archief. Behalve het bidboek van ’s-Hertogenbosch/Vught, deze is in 2002 overgedragen aan het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch.
Deze “boeken” zijn rijk geïllustreerd met kaarten en foto’s en geven een uniek beeld van de steden en haar inwoners in de naoorlogse jaren.
In 2017 is de Dienst Informatie- en Expertisecentrum van de TU/e gestart met de beschrijving van de stukken, om een eerste inzicht te verkrijgen in de structuur van het archief. Er is geen gebruik gemaakt van een selectiedocument omdat deze niet beschikbaar is voor dit soort archieven. We zijn uitgegaan van een indeling in Stichting en commissies omdat deze allen met redelijk duidelijke taakstellingen zijn ingesteld. Er is ook vaak een duidelijke uitkomst als een rapport of nota. De commissies zijn ingesteld door het Rijk, de Stichting is ingesteld door de colleges van Gedeputeerde Staten en de Kamers van Koophandel van Noord-Brabant en Limburg.
Vooral dubbelen en concepten zijn met deze inventarisatie vernietigd. Er zijn een aantal kaarten in een eerder stadium vernietigd, omdat deze in zo’n slechte staat verkeerden dat ze niet meer leesbaar waren. Waarschijnlijk hoorden deze kaarten bij (een van) de bidboeken. We weten niet of er verder al selectie en vernietiging heeft plaatsgevonden.
Het archief is in een redelijke staat aangetroffen. Een kaart en een rapport hebben lichte waterschade opgelopen. De schimmelsporen die we in de bidboeken vonden bleken na testen niet ernstig te zijn.
We hebben gemeend de inventaris niet de naam van de Stichting te geven, maar “Totstandkoming Tweede Technische Hogeschool”, dan is meteen duidelijk dat het over het ontstaan van de Hogeschool gaat en niet over Technisch Hoger onderwijs in het algemeen, zoals de naam van de Stichting suggereert. Daarnaast bevat de inventaris niet alleen stukken van de Stichting, maar ook van de diverse commissies die gewerkt hebben aan de totstandkoming van de Technische Hogeschool Eindhoven.

Aanwijzingen voor de gebruiker
Bronnen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS