skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

 1795 Gemeentebestuur Liempde, 1811-1938
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Geschiedenis van het archief
1795 Gemeentebestuur Liempde, 1811-1938
Inleiding
Geschiedenis van het archief
Nadat in 1787 het raadhuis gereed kwam, kreeg “de casse” waarin het archief was geborgen, een plaats op de raadkamer. Voordien stond bedoelde kist bij een van de schepenen thuis, In 1699 bij Govert van de Laeck. Er zaten 3 sloten op waarvan de sleutels door 3 schepenen werden bewaard (Zie inv.nr. 419).
De archiefkist bleef tot 1836 in gebruik. De sleutels waren toen in handen van de burgemeester en assessoren (wethouders). Nadien is het archief geborgen in 4 kasten op de raadkamer en de secretarie. Iedere kast had 5 banken”. Volgens de gemeentelijke jaarverslagen van 1851 tot 1877 zijn de archieven in een goede staat en wordt de bestaande inventaris jaarlijks bijgewerkt. (Zie inv.nr. 2438).
In 1884 verschijnt de rijksarchivaris ten tonele die jaarlijks van de gemeentearchieven verslag uitbrengt en zorgt, dat de archiefstukken van de voormalige schepenbank ter uitvoering van het KB van 9 oktober 1883 naar ’s-Hertogenbosch worden overgebracht. In 1923 volgende doop-, trouw- en begraafboeken periode 1611-1819.
De archivaris in Noord-Brabant, mr. Krom, heeft in 1884 een voorlopige beschrijving gemaakt, waarbij hij het oud archief tot 1813 indeelt in letters A t/m H voor de hoofdverdelingen en per letter beschrijvingen geeft, meer naar de uiterlijke vorm dan naar de inhoud. Deze letters vinden we op de archiefbescheiden, geschreven met blauw krijt. Op het verzoek van de opvolgende provinciale archivaris A.C. Bondam, deze inventaris te laten drukken naar het voorbeeld van Heusden en Oosterhout, is niet ingegaan.
Uit de diverse inventarissen van 1619 t/m 1884 blijkt, dat weinig archiefbescheiden verloren zijn gegaan. Geen der inventarissen noemt de charters van de heerlijkheid, kerk of H. Geest, die er ongetwijfeld geweest moeten zijn. In 1917 is het raadhuis verbouwd, waardoor het archief tijdelijk naar elders moest worden overgebracht. In het provinciaal verslag van 1923 lezen we daarover het volgende: "Het bestuur van Liempde is, na de verbouwing van het raadhuis in 1917 en de tijdelijke verplaatsing van het oud administratie, dat destijds in een archiefkamertje berustte, naar den zolder, met het transport op den zolder blijven steken, zodat ik de bescheiden, in compacte massa en vermengd met nog grootere hoeveelheid nieuw archief op den vloer aantrof. Het oud archief is in 1884 door mr. Krom geordend en beschreven op eene zeer voorloopige lijst, maar óf deze orde nog bestaat, is twijfelachtig. Het behoeft niet gezegd, dat ik geraden heb het oud archief zoo spoedig mogelijk terug te brengen naar het daarvoor bestemde kamertje achter de secretarie, waarvan de kasten nu niets dan drukwerken bevatten. Gelijk advies heb ik gegeven voor het nieuw archief, dat mede grootendeels ongeordend op den zolder ligt, maar dat dient overgebracht naar het kamertje achter de raadzaal, zoowel omdat in het eerstgenoemde daarvoor geen plaats meer is, als omdat het nieuw archief daar reeds berust".
Het gemeentelijk jaarverslag van 1925 verhaalt, dat het archief is opgeborgen in de kadasterkamer en dat ordening door een terzake deskundig persoon, wenselijk is.
In 1928 stelt de Rijksarchivaris in Noord-Brabant mr. Smit, het gemeentebestuur van Liempde voor, om samen met de gemeenten Bladel, Roosendaal en Oisterwijk tot een oplossing te komen, hun archieven te laten inventariseren door mr. Mommers.
Een betere oplossing zo verhaalt archivaris mr. Smit, ware geweest, dat Gedeputeerde Staten mijn voorstel hadden goedgekeurd, tot het instellen van een "technischen provincialen archiefdienst", waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk door de gemeenten zouden kunnen worden gedragen. (Zie inv.nr. 1681).
De gedachte aan een gemeenschappelijke regeling voor de zorg van oude archieven in Noord-Brabant blijkt aldus al vroeg te hebben geleefd.

Tijdens de verbouwing van het gemeentehuis in 1975 is het archief tijdelijk gedeponeerd in de bewaarplaats van de Provincie en daarna geborgen in nette dozen met dito opschriften.
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: functionarissen
Kenmerken
Datering:
1811-1938
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2040 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS