skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 1520 Gemeentebestuur Schaijk, 1971-1993
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
inleiding
Geschiedenis van de gemeente Schaijk
Geschiedenis van het archief
1520 Gemeentebestuur Schaijk, 1971-1993
inleiding
Geschiedenis van het archief
Onderhavig archief is gevormd vanaf de samenvoeging van de voormalige gemeenten Schaijk en Reek. In een veel te krappe werkruimte en een te kleine bewaarplaats vindt de start plaats van de moderne archiefvorming. Plannen voor uitbreiding c.q. nieuwbouw zijn er wel, maar worden niet uitgevoerd. De gemeente beschikt over een bewaarplaats van 4.03x3.75x3.80, waarin hoofdzakelijk oudere archieven van Schaijk en Reek worden bewaard. Op de begane grond is ook nog een kadasterkamertje beschikbaar, waarin 2.80 m1 nieuw archief Schaijk wordt gehuisvest. In 1950 komt er verandering in de bewaaromstandigheden van het Schaijkse archief. Het gemeentebestuur doet met succes een beroep op de provinciale overheid toestemming te verlenen voor de verbouw van het gemeentehuis. Er komt een archiefbewaarplaats van 6.80m x 3.75m, waarin ca. 200 strekkende meter archief kan worden geborgen.
Er wordt een registrator aangesteld, de heer Van den Boomen. Deze begint met de opberging van het ‘plan-archief’ (het archief na 1942). Intussen is er in de regio een Streekarchivariaat opgericht. Alleen beperken de werkzaamheden van de archivaris zich geheel tot de oudere archieven. Dan komt in 1972 het fenomeen “Streekregistrator”. Deze zal de gemeentelijke registratoren behulpzaam zijn met het toegankelijk maken van moderne archieven. Met name het vernietigingsaspect wordt de hoofdmoot van zijn taak. In 1974 stelt de streekregistrator een onderzoek in naar de toestand van de Schaijkse archieven.
Met name de dynamische periode wordt onder de loep genomen, omdat “dit gedeelte voor de administratie van het meeste belang is. De correspondentie in de dossiers is nog ‘vers’ met daaraan inherent een vrij frequente raadpleging van deze stukken”. Bij het onderzoek wordt aandacht besteed aan zowel de inhoud als aan de toegankelijkheid van het archief, en, jawel, beide worden als ‘goed’ gekwalificeerd. Alleen wordt geadviseerd meer aandacht te besteden aan het aspect van vernietiging waardoor de toegankelijkheid nog meer zal toenemen. De streekregistrator stelt zich gaarne op als teamgenoot van de archiefmedewerkers ter secretarie om hen te helpen het moderne archief van de gemeente Schaijk aan de verwachtingen van het college van burgemeester en wethouders te laten beantwoorden. Samenwerking tussen de registratuur en de streekarchiefdienst zal – naar verwachting van de streekregistrator – in de naaste toekomst kunnen leiden tot tastbare resultaten.
Dan gaat de gemeente verkassen. Er komt een nieuw gemeentehuis aan het Europaplein. Weliswaar gaat de reeds aanwezige paternosterkast mee, maar het archiefdepot wordt nieuw opgezet. Hoewel het archiefdepot in 1983 nog door de provinciale inspectie wordt goedgekeurd meldt dezelfde instantie in 1989 “dat deze momenteel niet goed geschikt is voor de bewaring van de archieven”. Het in de paternoster aanwezige dynamisch archief wordt regelmatig onder handen genomen, maar de aanwas van archiefbescheiden is niet bij te benen.
Het blijft roeien met de riemen die men heeft. Het personele vraagstuk blijft als een rode draad door alle archivistische problemen lopen. Ondanks hulp van de streekregistrator blijven de kasten en het archiefdepot vol.
Verantwoording van de inventarisatie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: samenstelling gemeentebestuur
Kenmerken
Datering:
1971-1993
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2094 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS