skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

 323 Van Cooth, 1608 - 1850
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
In 1943 ontving dit Rijksarchief van mejuffrouw F.W.M. Jansen te 's-Hertogenbosch een aantal stukken ten geschenke, herkomstig van of bijeengebracht door F.W.van Cooth, med.dr., geneesheer en van 1822 - 1823 schout van Ravenstein, en van zijn zoon, mr. P.F. van Cooth, griffier der Staten van Noord-Brabant, 1853 - 1885. Deze werden door mr. J.P.W.A. Smit beschreven en opgenomen in de collectie aanwinsten van dat jaar onder de nrs. 2-13, later gevormd tot een afzonderlijke collectie.

Bij het bruikleen, in 1960 van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant ontvangen, bevonden zich nog meer stukken, van de familie Van Cooth afkomstig (staat van aanwinsten 1961 nr. 27).
Deze beide gedeelten zijn thans in één inventaris beschreven en wel zó, dat de Inv.nrs. 9-17 en een gedeelte van Inv.nr. 2 de oude aanwinst 1943 uitmaken en derhalve rijkseigendom zijn en dat de Inv.nrs. 1, 3-7, 18, 19 en het verdere gedeelte van Inv.nr. 2 in bruikleen van het Provinciaal Genootschap zijn ontvangen.

Het Genootschap had deze stukken *  verworven, ten dele in 1900, toen mr. P.F. van Cooth een groot gedeelte van zijn boekerij en handschriften hieraan ten geschenke gaf, ten dele in 1901, toen zijn executeurs, o.a. de heer A. Jansen, hoofdcommies ter Provinciale Griffie en vader van de bovengenoemde schenkster, na zijn dood de rest afstonden (zie Handelingen van het Provinciaal Genootschap 1897 - 1903, blz. 109).
Het bleek nu, dat het stuk uit de collectie aanwinsten 1943 nr. 12, onder de "Vreemde acten" opgenomen, behoorde tot een bundel uit het archief van de Oude Schouw in Berkel, dat het Rijksarchief eveneens uit de Handschriftenverzameling van het Genootschap in bruikleen had ontvangen en dat zeer waarschijnlijk ook tot de schenking van Van Cooth had behoord. Deze hoeve was namelijk in het bezit van familieleden van de echtgenote van mr. Van Cooth geweest.
Dit stuk is in het desbetreffende archief in Inv.nr. 21 gelegd.

Elis.H. Korvezee, 1975
Erfgoedstuk
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1608-1850
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS