skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 233 Vlaamse Beweging, 1869 - 1979
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Verantwoording inventarisatie en aanwijzingen voor het gebruik
233 Vlaamse Beweging, 1869 - 1979
Inleiding
Verantwoording inventarisatie en aanwijzingen voor het gebruik
In 1970 verwierf het Rijksarchief in Noord-Brabant de archieven van Zwart Front, Nationaal Front, Arnold Meijer en Alfred Haighton. Bij de inventarisatie van deze archieven bleek dat Arnold Meijer nauw bevriend was geweest met Ds. Domela Nieuwenhuis Nyegaard. Arnold Meijer was evenals Domela een voorstander van de Groot-Nederlandse Gedachte en bijzonder geïnteresseerd in de Vlaamse Beweging.
Via Dr. L. Buning uit Winschoten kwam het Rijksarchief in Noord-Brabant in contact met de beheerder van het archief Ds. Domela en Jong-Vlaanderen. Dit is de eerste aanzet geweest tot de verwerving van archieven van Vlamingen die politiek actief geweest zijn in België en in Nederland wonen of woonden en van Nederlanders, die zich actief hebben ingezet voor de Vlaamse Beweging. De collectie Vlaamse archieven van het Rijksarchief in Noord-Brabant omvat momenteel: De Vlaamse Collectie van Dr. L. Buning, de archivalia van Ds. J.D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard en Jong-Vlaanderen en een gedeelte van de Collectie van Prof. Dr. R. Speleers. Naast deze archieven bestaat er nog een uitgebreide bibliotheek over de Vlaamse Beweging, "De Collectie Vermeire", *  welke collectie nog steeds wordt uitgebreid.
De eerste 3 rubrieken zijn voor een aanzienlijk gedeelte stuksgewijze geïnventariseerd in de jaren 70 van de 20e eeuw.
Dat geldt niet voor de rubrieken 4 en 5. De beschrijvingen van archiefstukken in de rubrieken 4 en 5 zijn geïnventariseerd volgens de huidige normen van het BHIC, d.w.z. niet stuksgewijze maar zoveel mogelijk als dossiers, voor zover de situatie -hetgeen ter beoordeling van de inventarisator is- dit toelaat. De aanvulling van 2014 (rubriek 5) bevat dossiers die L. Buning heeft samengesteld over Vlaamse activisten. Het zijn dossiers die hij enerzijds zelf samenstelde op basis van onderzoek in literatuur en kranten, aangevuld met zijn correspondentie met personen en instellingen, en dit weer regelmatig aangevuld met archiefstukken uit het archief van Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard (van wie hij het archief beheerde t.b.v. onderzoek). Het was in een aantal gevallen ondoenlijk deze dossiers nog te splitsen en de oude orde te herstellen. Ook is bij aanvang van de inventarisatie afgesproken om de archiefstukken niet te voegen met het gedeelte dat al beschreven was (rubrieken 1-3), juist door de wijze van inventariseren. Dit betekent wel dat een aantal beschrijvingen elkaar zeker zullen overlappen.
Het betekent ook dat de aanvulling in rubriek 5 zowel archiefstukken van L. Buning bevat, archiefstukken van Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard persoonlijk, alsook archiefstukken die laatstgenoemde opmaakte of ontving uit hoofde van zijn functie t.b.v. Jong Vlaanderen (het zgn. Kernarchief Jong Vlaanderen).
Het materiaal van de aanvulling in rubriek 5 werd aangeboden in verhuisdozen. De totale omvang bij aanvang was: 2,15 m' archiefmateriaal (hoofdzakelijk in dossiermappen) en 0,6 m' boeken en publicaties. Totaal dus 2,75 m'. Er is niets vernietigd uitgezonderd een aantal dubbelen. In totaal is het archief van de Vlaamse Beweging -anno 2015- 9 m'.
De boeken en ander gepubliceerd materiaal dat afzonderlijk werd aangetroffen iis afgescheiden van het archief en overgebracht naar de bibliotheek van het BHIC. Dit materiaal zal worden beschreven en opgenomen in het bibliotheekbestand.
NB: Een gedeelte van het archief van Jan Derk Domela Nieuwenhuis (rubriek 2) werd aangetroffen bij de aanvulling van 2014 afkomstig van L. Buning (in rubriek 5).
De Vlaamse Collectie van Dr. L. Buning
De archivalia van Ds. J.D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard en Jong-Vlaanderen
Een gedeelte van de Collectie van Prof. R. Speleers
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: literatuur
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2050 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS