Archieven

 761 F.J.M. Smits van Oijen, privé, 1895 - 1984
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Het archief
761 F.J.M. Smits van Oijen, privé, 1895 - 1984
Inleiding
Het archief
Na de dood van zijn vader en moeder in 1945 en 1965 heeft Frans Smits van Oijen verschillende archiefbestanden in bezit gekregen en zelf heeft hij er de nodige toegevoegd.
Voor de duidelijkheid volgt hier een beknopt overzicht.

A. Het deel van het archief van de Heerlijkheid Oijen, dat door notaris J.J. Fens te Eindhoven in 1915 globaal was beschreven als het gedeelte van Mr. N.C.M. Smits van Oijen. Deze stukken heeft F.J.M. Smits van Oijen samen met Jhr. Mr. J.Th.M. Smits van Oijen in 1956 in bewaring gegeven aan het Rijksarchief in Noord-Brabant, zoals vermeld in "Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven"(V.R.O.A.), 1956. In 1969 is het geïnventariseerd door H.H.M. van Kollenburg.

B. Het familiearchief Smits van Oijen, waarvan een deel in 1980 in bewaring was gegeven aan het Gemeentearchief van Eindhoven. Het belangrijkste en oudste deel is door Frans Smits van Oijen jarenlang als "zoek" beschouwd, maar is na zijn overlijden teruggevonden. Beide delen zijn, in 1985, na inventarisatie door W. Wijnaendts van Resandt, als één geheel in bewaring gegeven aan het Rijksarchief in Noord-Brabant. Ook nadien zijn nog stukken behorende tot dit archief gevonden. Deze zijn ook door bovengenoemde geïnventariseerd en inmiddels als een supplement eveneens bij het R.A.N.B. gedeponeerd.

Tijdens zijn leven heeft F.J.M. Smits van Oijen al bepaald wat er te zijner tijd zou moeten gebeuren met zijn omvangrijke papieren nalatenschap en andere persoonlijke bezittingen, zoals de familieportretten en het familiearchief.
Ook over de ordening van een en ander heeft hij zich zorgen gemaakt; in 1953, kort voor het vertrek uit "De Heidehoef", werd B.G. Lemmens aangezocht om het archief te ordenen. Een groot deel van het archief is toen overgebracht naar het hoofdkantoor van de N.C.B. in Tilburg, later naar Boxtel.

Bij testament heeft Frans Smits van Oijen in 1974 bepaald, dat een stichting "Het Paradijs" de privé-eigendommen zou moeten beheren. Een stichting "Genderhorst" zou zich moeten ontfermen over de omvangrijke archieven, ontstaan door zijn vele politieke en bestuurlijke functies. De heer en mevrouw Mr. H.A.L. Bonants werden benoemd tot bestuurslid van de laatstgenoemde stichting en bij brief van 6 januari 1975 - uit te reiken na zijn dood - verstrekte Frans hun uitvoerige instructies.

Zo valt het persoonlijk archief van F.J.M. Smits van Oijen uiteen in twee gedeelten:
C. Het werkarchief, door de stichting "Genderhorst" in 1988 overgedragen aan het Rijksarchief en daar geïnventariseerd door P. Ewals. Nadien is er nog een aantal stukken bijgevoegd, dat tussen de privéstukken was aangetroffen.

D. het privé-archief, waarop deze inventaris betrekking heeft. Het is verpakt in 73 archiefdozen.

G. van der Heijden en W. Wijnaendts van Resandt, 1990
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2032 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS