Archieven

 7528 Streekgewest Brabant-Noordoost, 1987-2001
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Korte historische terugblik
Bewerking archief
7528 Streekgewest Brabant-Noordoost, 1987-2001
Inleiding
Bewerking archief
De bewerking en inventarisatie van de dienstarchieven heeft veel meer tijd gevergd dan normaal gebruikelijk is. Dit kwam omdat er bij het dagelijks bestuur geen aandacht was voor de groter wordende achterstanden in archiefwerkzaamheden. De prioriteiten lagen duidelijk op bestuurlijk vlak naar buiten gericht. Door het niet tijdig invullen van vacatures ontstonden in 1995 bij de dienst VROM en later in 1997 bij het bestuurssecretariaat van het gewest grote achterstanden. Uit pure nood werd door de dienst VROM personeel ingehuurd.
Het dagelijks bestuur besloot op 7 februari 2000 om de in wanorde geraakte administratie onder te brengen bij de verzelfstandigde streekarchiefdienst. Voor bewerking stelde het dagelijks bestuur te weinig financiële middelen ter beschikking. In 2006 kreeg het BHIC de opdracht om het archief te bewerken en te inventariseren.
Bij aanvang van de werkzaamheden bedroeg de omvang 380 strekkende meter. Na inventarisatie bleef uiteindelijk over: 13 strekkende meter te bewaren stukken en op termijn te vernietigen 92 strekkende meter.
NB: Overigens is de Dienst VROM van het Streekgewest in een aparte toegang 1546 beschreven. Dit als gevolg van de niet onder dit project vallende omschrijving t.a.v. het te inventariseren archief van het Streekgewest.
De Liquidatiecommissie Woonwagenschap Noordoost Noord-Brabant.
Aanwijzingen voor gebruik inventaris
Overzicht van de onder het Streekgewest Brabant Noordoost ressorterende archiefvormende diensten, afdelingen:
Inventaris
Organisatie
Diensten
Personeel
Taken
Bijlagen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2074 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS