Archieven

 7528 Streekgewest Brabant-Noordoost, 1987-2001
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Korte historische terugblik
Bewerking archief
De Liquidatiecommissie Woonwagenschap Noordoost Noord-Brabant.
Aanwijzingen voor gebruik inventaris
Overzicht van de onder het Streekgewest Brabant Noordoost ressorterende archiefvormende diensten, afdelingen:
Inventaris
Organisatie
7528 Streekgewest Brabant-Noordoost, 1987-2001
Inventaris
Organisatie
Eigendom
Financiën
Benodigdheden en hulpmiddelen
Uitoefening van de dienst
Belastingen
Vergaderingen Streekraad
Overleg portefeuillehouders
Vergaderingen Dagelijks Bestuur
Directeurenteam
Liquidatie Streekgewest
Technische Diensten
Volkshuisvesting
Gewestelijke Gezondheidsdienst
Distributiekring
Sociale Werkvoorziening
Functionarissen
Diensten
Personeel
Taken
Bijlagen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2074 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS