skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Archieven

 6010 Waterschap de Dorpspolder van Vught, 1882 - 1935
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Deze polder valt slechts voor een klein gedeelte binnen de grenzen van het waterschap "Het Stroomgebied van de Dommel" en heeft voornamelijk zijn waterloozing op het kanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen. Het gedeelte van den Dorpspolder binnen de grenzen van het waterschap de Dommel tusschen den spoorweg en den Rijksweg Vught-Tilburg, loost niet, zooals oorspronkelijk gedacht is, via de polder van Bergenshuizen op de rivier de Esschestroom.
Het sluisje dat ligt in genoemde Rijksweg tusschen de Dorpspolder en de Bergenshuizensche polder bleek bij onderzoek gesloten te zijn en ook was duidelijk waar te nemen dat dit sluisje geen dienst deed als uitwateringssluis, doch het tegendeel, als keersluis was dienstbaar gemaakt. Het boven genoemde gedeelte van den Dorpspolder nu, brengt geen water op de rivier de Dommel en dient dus door eene grenswijzing buiten het Waterschap "Het Stroomgebied van de Dommel" te worden gebracht.
Het gedeelte van den Dorpspolder ten oosten van den straatweg Vught-'s-Hertogenbosch is voorzien van een winterdijk en loost met een sluisje in genoemde dijk, op de rivier de Dommel. Dit gedeelte van den Dorpspolder hetwelk veel overeenkomst heeft met het Waterschap De Vughtsche Akkers, kan m.i. in de zelfde verhouding van dit Waterschap worden gebracht.
Ten slotte blijkt nu dus, dat de hierboven omschreven polders wel aangewezen zijn om op de rivier de Dommel te loozen, doch enkel zich voor overstroomingen kunnen vrijwaren, waardoor tendeele profijt en tendeele nadeel van de Dommel wordt ondervonden. Evenwel is het profijt dat die polders van de Dommel hebben, veel grooter dan het nadeel, omdat, zooals reeds is opgemerkt, hooge waterstanden waarbij overstrooming weinig voorkomen en slechts dan nog van korten duur zijn. Daarentegen zal in de naaste toekomst deze polders bij de verbeteringswerken van de Dommel weinig baat vinden, zoolang die werken niet zoover zijn gevorderd dat de hooge Maasstanden geen invloed meer uitoefenen op de waterstanden in het Bosscheveld. Immers de hooge waterstanden in de rivier de Dommel van het Bosscheveld, zijn niet enkel een gevolg van den grooten wateraanvoer van rivier, doch in hoofdzaak te wijten aan de hooge Maasstanden die eene goede rivierlossing verhinderen. Het is dan ook waargenomen dat van een rivierloozing van Hal tot aan 's-Hertogenbosch bijna niet meer gesproken kon worden, toen bij hooge rivierstanden het peil te Hal vrijwel overeen kwam met het peil te 's-Hertogenbosch. Eerst dus wanneer het Bosscheveld is droog te houden zullen boven omschreven polders tenvolle gebaat zijn.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS