Archieven

 1869 Provinciaal Bestuur, 1987-1999
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Voorwoord
1. Geschiedenis van de archiefvormende organen
2. Verantwoording van de inventarisatie2.1. Archiefbestanden
1869 Provinciaal Bestuur, 1987-1999
Inleiding
2. Verantwoording van de inventarisatie2.1. Archiefbestanden
In het archief van het provinciaal bestuur van Noord-Brabant bevinden zich hoofdzakelijk de archiefbestanddelen van de archiefvormende organen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Daarnaast zijn ook de bestanddelen van de commissies uit Provinciale Staten opgenomen evenals de bestanddelen van commissies, stuur- en werkgroepen die ingesteld zijn om het provinciaal bestuur te adviseren. Het archief van het derde bestuursorgaan, de commissaris van de Koningin, is opgenomen in een aparte inventaris.
2.2. Begrenzing van de archiefperiode
2.3. Dossiervorming
2.4. Archiefordening
2.5. Volledigheid van het archief
2.6. Vernietiging
2.7. Materiele verzorging van de dossiers
2.8. Omvang van het bewerkte archief
2.9. Beperking van de openbaarheid
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
Overzicht van de geraadpleegde literatuur en bronnen
Bijlagen
Inventaris
Taken
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2075 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS