Archieven

 1869 Provinciaal Bestuur, 1987-1999
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Voorwoord
1. Geschiedenis van de archiefvormende organen
2. Verantwoording van de inventarisatie2.1. Archiefbestanden
2.2. Begrenzing van de archiefperiode
2.3. Dossiervorming
2.4. Archiefordening
2.5. Volledigheid van het archief
1869 Provinciaal Bestuur, 1987-1999
Inleiding
2. Verantwoording van de inventarisatie2.5. Volledigheid van het archief
Tijdens de inventarisatie is gebleken dat meer dan eens archiefstukken uit een zaak ontbreken, dat een zaak in zijn geheel niet is aangetroffen, of dat een dossiermap is zoekgeraakt. Bij het ontbreken van archiefstukken is daar waar mogelijk voor het completeren van de dossiers gebruik gemaakt van rapporten uit de bibliotheek van de provincie of van afschriften uit werkarchieven van medewerkers. Indien de situatie aanleiding gaf, zijn dossiers uit andere (te vernietigen) series geraadpleegd en indien nodig toegevoegd. De vermelding in de “nota bene” van het ontbreken van de stukken is zoveel als mogelijk toegepast.

2.6. Vernietiging
2.7. Materiele verzorging van de dossiers
2.8. Omvang van het bewerkte archief
2.9. Beperking van de openbaarheid
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
Overzicht van de geraadpleegde literatuur en bronnen
Bijlagen
Inventaris
Taken
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2075 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS