Archieven

 239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Nu alle archivalia van de twee Heusdense kloosters in de loop van deze eeuw bijeen zijn gebracht en berusten in het Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, is een algehele inventarisatie van het middeleeuwse charterarchief mogelijk en wenselijk geworden. De geschiedenis van deze kloosters is echter ten dele duister, met name wat betreft de stichting van Mariënkroon, ten dele gecompliceerd vanwege de juridische status van Mariëndonk, dat zich van Mariënkroon heeft afgescheiden en er later weer bij werd ingelijfd. Omdat de historie der kloosters en de structuur van hun archief ten nauwste samenhangen, draagt deze inventarisatie duidelijk de sporen van deze vage voorgeschiedenis van Mariënkroon en van de moeilijke correlatie Mariënkroon- Mariëndonk en kan een uitvoerige inleiding, waarin de knelpunten van kloostergeschiedenis, archiefhistorie en archiefstructuur worden behandeld, niet worden gemist. Deze aspecten worden echter in deze inleiding zoveel mogelijk separaat en chronologisch behandeld; een toelichting op het eigenlijke inventarisatiewerk sluit de introductie af.
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlagen
Inventaris
Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in en bij Heusden, diversen, inventarisnrs 710 - 721
718 Obituarium van Mariëndonk, met formulieren, circa 1445 - 1591 i
239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
Inventaris
Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in en bij Heusden, diversen, inventarisnrs 710 - 721
718 Obituarium van Mariëndonk, met formulieren, circa 1445 - 1591
Datering:
circa 1445 - 1591
NB:
'Memoriale defunctorum' = obituarium = staat van overledenen. Klein-folioformaat en telt 32 bladen. Op 1e bladzijde begint schrift van 1e prior van Mariëndonk, Everard van Goch, wiens hand herhaaldelijk terugkeert; de aanvangsdatum is daarom te stellen op omstreeks 1445. Het 1e blad bevat formulieren, die prior dikwijls nodig had: 'Copia fraternitatis; forma viatici communis; pro mittendis ad ordines; copia fraternitatis spiritualis', etcetera. Op folio 2 begint eigenlijke dodenboek. Het is als kalendier bewerkt: de zondagsletter, met rubriek, romeins kalendarium en voornaamste feestdagen. Leden convent worden met naam en toenaam - meest plaats van herkomst - genoemd, eventueel met toevoeging van hun status (priester) en functie en meestal met vermelding van hun sterfdatum, althans sterfjaar. Op historisch belang van uitvoerige en zakelijke gedachtenissen, destijds voorgelezen bij dagelijkse schuldkapittel, wordt hier niet nader ingegaan; over gecommemoreerden slechts volgende, algemene notitie. De meeste overledenen van omstreeks 300 genoemden leefden in 15de eeuw; het aantal uit 1e helft 16de eeuw is klein; dat van 2e helft is zeer gering. De jongste vermelding luidt: "III kalendas septembris (27 aug), obiit frater Henricus Buscoducensis, olim supprior et sacrista; 28 september 1591 sepultus est Silvaducis apud Castrum S. Annae seu apud Bogardos". Merendeel van gecommemoreerden zijn leken: weldoeners, erflaters en stichters van pitanties. Van eigen klooster worden ongeveer 50 priesters en 35 lekebroeders, donaten en familiares vermeld.
Vindplaats origineel:
Den Bosch

Ga
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS