Archieven

 7040 Schepenbanken van het Land van Cuijk, 1498-1810
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Omvang van het Land van Cuijk
Aantal en volgorde der banken
Rechterlijke ambtenaren
7040 Schepenbanken van het Land van Cuijk, 1498-1810
Inleiding
Historisch overzicht
Rechterlijke ambtenaren
De eerste in rang was de Ambtman, die alle criminele zaken voor de schepenbank van Grave vervolgde sinds de Resolutie van de Staten-Generaal van 8 november 1731 (vóór die tijd trad de schout als aanklager op). Hij was oppermomboir van weduwen en wezen voor Stad en Land. Met authorisatie van de Baron kon hij een substituut of stadhouder aanstellen. (Zie het archief van de Ambtman van het Land van Cuijk). Er was één schout voor Stad en Land, die zelf of door zijn onderschouten voorzat in de plattelandsbanken, dus alleen in civiele zaken. In alle banken waren 7 schepenen met 7 gezworenen als plaatsvervangers. Van hun vonnissen bestond beroep op de bank van Cuijk, die dan ook de naam droeg van "Hoofdbank"; vervolgens reformatie bij de Raad van Brabant. Van de vonnissen door de bank van Grave in civiele zaken gewezen, stond onmiddelijk reformatie bij de Raad van Brabant open.
De landschrijver fungeerde of zelf of door zijn substituten in alle plattelandsbanken als secretaris. De secretaris van de bank van Cuijk vervulde in de regel dit ambt. De landschrijver was tevens vendumeester; hij had alle stukken onder zich die op het gehele Land betrekking hadden en op de Landssecretarie berustten. Van zijn plaatsvervangers fungeerde er één in het hele Nederambt en bovendien in Beugen, één bij de banken in Maashees en Vierlingsbeek, één in Sambeek en één in Ledeacker en Rijkevoort.
Bevoegdheden van de banken
Verandering en afschaffing van de oude rechterlijke organisatie
Aanvang van de archieven
Tijdrekening
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Burgerlijke zaken
Vrijwillige rechtspraak
Deponering en registratie
Diversen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS