Archieven

 7333 Parochie Sint Servatius Oijen, circa 1750 - 1980
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Voor een korte geschiedenis van de parochie, zie Maaskroniek 14e jrg. nr. 34, 16-06-1991,zie in inventaris nr. 695.
Verantwoording inventarisatie

In december 1990 maakte pastoor Ties van de Mortel de opmerking, dat het in 1991 25 jaar geleden zou zijn, dat het kerkgebouw was ingezegend en emeritus pastoor Klijn zijn 50 jarig priesterjubileum hoopte te vieren. Een gelegenheid om een kroniek over de parochie te laten verschijnen. De heemkundekring Maasdorpen Lith bood haar medewerking aan. Maar de belangrijkste historische bron het parochie archief verkeerde in slechte en ongeordende staat. Het streekarchief bracht de oplossing, door het te ordenen en te -inventariseren. In 1991 werd hiermee een start gemaakt.
Iedere maandag werd er in het parochiezaaltje gewerkt, door Johan van Heel, Wim de Klein en Gerrit Smits. Het idee voor een speciale uitgave van de Maaskroniek kon zo gestalte krijgen. De uiteindelijke inventaris zou langer op zich laten wachten. Dit door allerlei oorzaken, die te maken hadden met een kleine overbelastte archiefdienst.
Er is gekozen voor een beschrijvende inventaris, waardoor meer feitelijke gegevens konden worden opgenomen. Zodat de archiefonderzoeker een duidelijker beeld krijgt van de inhoud van een archiefstuk. Het archief geeft door de grote hoeveelheid aan bewaard gebleven stukken een overzicht van hoe gang van zaken de afgelopen 250 jaar moet zijn geweest. Zo blijkt, dat ondanks de geïsoleerde ligging aan de Maas, de Oijenaren zich goed op de hoogte hielden van wat er zich elders afspeelde. In voor en tegenspoed was de invloed van mijnheer pastoor merkbaar, hij had contacten met de burgerlijke gemeente, de eigenaren van het kasteel van Oijen en de in Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en andere plaatsen woonachtige grootgrondbezitters.
Deze inventaris vormt te samen met de al eerder verschenen archieflijsten een sluitstuk in de historische legpuzzel van de gemeenschap Oijen.
Voor de niet openbare archiefstukken geldt de termijn van 110 jaar, gerekend vanaf de datum van het stuk. Behoudens ontheffing van de archivaris gehoord het R.K. Kerkbestuur.

’s-Hertogenbosch, 2008.
Inventaris
Lijst geestelijken van de parochie
Egidius Meysens, (1300), Lid van Illustre O.L. Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch, + 1384
Walterus Theoderici, 1418
Johannes Loef, 1422-1427
Gerardus Bernardi, 1427
Otto van Arkel, 1428, 1431
Hermanus van der Lawijck, 1428 - 1431
Marcelius Mey, 1436 - 1443
Johannes Vincenti von Moers, 1438 - 1443
Jacobus de Tula, alias van Tiel, 1438 - 1445
Jonathas de Palude, (1467)
Henricus van Teeffelen, 1475
Joannes Wils, alias van Beerse, was eerst pastoor te Goirle,(1482)
Henrick Michiels, (1483)
Henricus de Herwaerden, 1483-1510
Jan van Gemert, kapelaan (1488)
Georgius de Dommelberch, 1519 - 1525
Godefridus de Heeze, 1523 - 1524
Joris van Dommelberch, 1525
Ulrich van Schaeren, 1525 - 1556
Petrus Claudius, pastoor van Teeffelen en Oijen 1621
Daniel Bellemans van Antwerpen, 1672
Adamus de Werdt, Teeffelen en Oijen, 1673, + 1696
Henricus van Geffen, 1696, + 08-07-1726
Pastoors uit Teeffelen en Macharen, 1683
Joachim van den Tillaert, van Veghel, 1712, + 25-10-1744
Christophorus van Heumen van Oss, 1736 als kapelaan,1747–1753 pastoor
Joseph Verkuylen van Alden, 11-06-1754, + 18-03-1796
Henricus van Melis van Gemert, 1796, + 18-05-1816
Assistent, Pater Kapucijn Aloysius, 1813 / 13-02-1814
Assistent, Petrus Voet,12-09-1814 / 1816
Petrus Voet, pastoor, 1817 /- mei 1844, + 23-01-1846
Assistent, Antonius van den Heuvel, 24-03-1831 / 11-02-1836
Assitent, Cornelis Berkers, 10-05-1836 / 15-12-1844,+ 12-01-1869 te Soerendonk
Antonius van den Heuvel , * 02-03-1802 te Lieshout
pastoor van Oijen 16-12-1844 / + 20 mei 1871
Assistent vanuit Haaren, 26-10-1870 / 07-06-1871
Jacobus Joannes Corstens, * 30-04-1842, Gemert
Hendricus Cornelis Sanders
* 22-03-1907, Nuenen
Priester gewijd, 26-05-1934
Kapelaan te Bergeyk, 10-08-1934
Kapelaan te Leende, 09-04-1937
Kapelaan te Asten, 26-08-1938
Kapelaan te Best, 27-09-1946
Pastoor te Overlangel, 30-12-1949
Pastoor Oijen, 23-07-1953
+ 01-02-1961
7333 Parochie Sint Servatius Oijen, circa 1750 - 1980
Inventaris
Lijst geestelijken van de parochie
Hendricus Cornelis Sanders
* 22-03-1907, Nuenen
Priester gewijd, 26-05-1934
Kapelaan te Bergeyk, 10-08-1934
Kapelaan te Leende, 09-04-1937
Kapelaan te Asten, 26-08-1938
Kapelaan te Best, 27-09-1946
Pastoor te Overlangel, 30-12-1949
Pastoor Oijen, 23-07-1953
+ 01-02-1961
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2084 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS