skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 1721 Gemeentelijk kadaster Reek
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Beknopte historie
1721 Gemeentelijk kadaster Reek
Inleiding
Beknopte historie
Onder invloed van de Franse revolutie werd tijdens de Bataafse Republiek en daarna in het Koninkrijk Holland een landelijk kadaster opgezet. Dat landelijke kadaster had een fiscaal doel namelijk het heffen van een algemene grondbelasting. Die belasting noemen wij verpondingen. Beëdigde landmeters in overheidsdienst kregen tot taak van alle gebieden heel nauwkeurig kadastrale kaarten te maken. Nadat ons land bij Frankrijk was ingelijfd (1810-1813) werd het Franse kadastrale systeem ingevoerd. Dat betekende onder meer dat de kadastrale kaarten in het hele land op elkaar moesten aansluiten.
In 1832 werd in het Koninkrijk der Nederlanden een landelijk kadaster ingevoerd. Dit kadaster bestaat uit registers en kaarten. Kenmerkend voor het systeem is dat de perceelsaanduiding. Een perceel is een deel van het Nederlandse grondgebied. Het behoort aan één eigenaar. De grenzen zijn door ambtenaren van het kadaster gemeten en in kaart gebracht. Op die kaarten zijn de perceelsgrenzen en de belangrijkste gebouwen afgebeeld. Elk perceel heeft een eigen nummer. De kadastrale kaarten uit die tijd noemt men minuutplans.
Naast de kaarten bestaat het Kadaster ook uit registers. De kadastrale registers vermelden op overzichtelijke wijze per perceel die gegevens die op dat perceel betrekking hebben. Dat zijn onder meer:
1. de rechthebbenden (bijv. eigenaar, erfpachter);
2. de aard van het perceel (bijv. huis met tuin, weiland, heide);
3. de oppervlakte van het perceel.
Oorspronkelijk werden deze gegevens opgenomen voor het heffen van de grondbelasting. Thans zijn de kadastrale registers voor de maatschappij een belangrijke bron van informatie over onroerende goederen.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS