skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Archieven

 519 Raden van Beroep Directe Belastingen in Brabant, 1915 - 1957
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
519 Raden van Beroep Directe Belastingen in Brabant, 1915 - 1957
Inleiding
Historisch overzicht
Bij wet van 27 september 1892, Staatsblad nr. 223, werd de vermogensbelasting ingevoerd. De artikelen 28-38 van de wet regelen de oprichting van raden van beroep.
Wanneer men bezwaren had tegen een bepaalde belastingaanslag ging men in beroep bij de inspecteur van de vermogensbelasting. Was men het met zijn uitspraak niet eens dan kon men bij de raad van beroep een beroep instellen. Over cassatie wordt niet gesproken in de wet.
De voorzitter en zijn eventuele plaatsvervanger(s) werden door de Kroon benoemd. Ze hadden alleen een raadgevende stem. Eén lid werd benoemd door Gedeputeerde Staten van de provincie waar de raad gevestigd was, één door de arrondissementsrechtbank van de plaats waar de raad gevestigd was en één door de minister van financiën. Het college koos uit zijn midden een secretaris.
Ook werden er enkele jaren later raden van beroep voor de personele belasting opgericht bij wet van 16 april 1896, Staatsblad nr. 72, (wet tot regeling der personele belasting), art. 58-62.
De autoriteit bij wie men in eerste instantie in beroep moest gaan wanneer men bezwaar had tegen een aanslag in de personele belasting was de directeur van de directe belastingen, invoerrechten en accijnzen in wiens directie de aanslag was vastgesteld. Van zijn uitspraak kon men in beroep komen bij de raad van beroep. Over cassatie wordt niet gesproken in de wet.
De samenstelling werd op dezelfde wijze geregeld als bij de raden van beroep voor de vermogensbelasting.
In Brabant waren er drie raden van beroep voor de vermogensbelasting en de personele belasting, namelijk in Breda, 's-Hertogenbosch en Tilburg (opgeheven 1-9-1933). In de praktijk waren de leden van de colleges dezelfde personen.
Bij wet van 19 december 1914, Staatsblad nr. 563, werd de inkomstenbelasting ingevoerd. Deze belasting behoorde met de vermogens- en personele belasting tot de groep van de directe belastingen. Voor al deze directe belastingen werd in de plaats van de oude rade, nieuwe raden van beroep voor de directe belastingen ingesteld bij wet van 19 december 1914, Staatsblad nr. 564. De samenstelling is dezelfde als die van de raden van beroep voor de vermogens- en personele belasting.
De raden van beroep voor de directe belastingen behandelden de beroepen tegen uitspraken van ambtenaren die belast waren met de behandeling van bezwaren van belastingplichtigen tegen opgelegde aanslagen in de directe belastingen. Tegen de uitspraken van de raden van beroep kon men in cassatie gaan bij de Hoge Raad die daartoe een aparte belastingkamer kreeg.
In Noord-Brabant fungeerden er drie raden van beroep, namelijk te Breda, 's-Hertogenbosch en Tilburg (opgeheven 1-9-1933).
De raden van beroep voor de directe belastingen bleven bestaan tot 1956. Ingevolge de Wet Administratieve Rechtspraak Belastingzaken van 17 mei 1956, Staatsblad nr. 323, werden ze opgeheven, terwijl het beroep in zaken van de directe belastingen voortaan behandeld zou worden door de belastingkamer van de vijf gerechtshoven.
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2033 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS