skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg

Archieven

 817 Kantongerecht Helmond, 1940 - 1949 N.B. Stukken van 1925 - 1951
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Taak en competentie
817 Kantongerecht Helmond, 1940 - 1949 N.B. Stukken van 1925 - 1951
Inleiding
Historisch overzicht
Taak en competentie
Op 1 oktober 1838 treden wetten in werking waarbij de vredegerechten, die ontstaan waren in de Franse tijd, worden opgeheven en vervangen door kantongerechten. De vrederechter wordt dan kantonrechter. Bij afzonderlijke wetten wordt het rechtsgebied van die gerechten vastgesteld. Het aantal kantongerechten wordt ten aanzien van het aantal vredegerechten van 220 teruggebracht tot 150.
De absolute competentie geeft antwoord op de vraag, welk soort van rechter bevoegd is, terwijl de relatieve competentie antwoord geeft op de vraag, welke bepaalde rechter van die soort bevoegd is. Bij de absolute competentie wordt onderscheid gemaakt tussen strafzaken en burgerlijke zaken.
In artikel 44 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie wordt de bevoegdheid van de kantonrechter in strafzaken omschreven. Hierin wordt bepaald dat de Kantonrechter alle overtredingen berecht, zover deze niet aan een andere rechter zijn opgedragen. Voorts vonnist hij over het misdrijf van stroperij. Hoger beroep is mogelijk tegen vonnissen inzake feiten die met een andere straf waren bedreigd dan een geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden.
In burgerlijke zaken is competentie van de kantonrechter een uitzonderingsbevoegdheid. De gewone rechter in eerste aanleg is de arrondissementsrechtbank. De kantonrechter is bevoegd om van de volgende vorderingen kennis te nemen, voor wat de belangrijkste betreft: louter personele vorderingen onder de 200 gulden en vorderingen betreffende huur en pacht.
Door de kantonrechter worden ook nog een aantal buitengerechtelijke zaken behandeld die zowel op burgerlijk als strafrechtelijk gebied liggen, waarvan de belangrijkste zijn: het toezicht op het beheer van voogden en curators, de beëdiging van diverse ambtenaren en het adviseren op gratieverzoeken.
Ook bij de relatieve competentie wordt onderscheid gemaakt tussen strafzaken en burgerlijke zaken.
De bevoegdheid van de kantonrechter in strafzaken is afgeleid van die van het Openbaar Ministerie. Hierdoor geldt de gelijkelijke bevoegdheid van de kantonrechter van het kanton waar de beklaagde wordt aangehouden. Bij gelijktijdige bemoeiing heeft de eerder in de volgorde geplaatste kantonrechter voorrang.
In burgerlijke zaken geldt de regel dat de kantonrechter van de woonplaats van de gedaagde bevoegd is. Bij vorderingen inzake onroerende goederen is de kantonrechter van het kanton waarin het goed gelegen is bevoegd. Bij vorderingen inzake aanneming van werk tot ? 50,- zijn gelijkelijk bevoegd de kantonrechter van gedaagdes woonplaats en die van de plaats waar het werk gewoonlijk werd verricht.
Bij andere vorderingen en rekesten op grond van wetboeken en bijzondere wetten zijn veelal in de desbetreffende voorschriften bepalingen in deze opgenomen. In niet- contentieuze rekestprocedures is vaak de kantonrechter bevoegd in wiens kanton degene ten behoeve van wie een beschikking wordt gevraagd, woonachtig is. De relatieve bevoegdheid van de kantonrechter in buitengerechtelijke zaken valt niet in een meer algemene regel te vatten. Meestal wordt bij de betreffende wetsbepalingen aangegeven welke kantonrechter bevoegd is.
Jurisdictiegebied
Kantonrechters en kantonrechter-plaatsvervangers
Griffiers
Griffie-ambtenaren
Deurwaarders
Openbaar ministerie
Rechtsgebied
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Datering:
1925-1951
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2027 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS