Archieven

 259 Nederlandse Hervormde Gemeente Boxtel, 1657 - 1950
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Het archief is in 1981 en 1995 in bewaring gegeven aan het Rijksarchief in Noord-Brabant.

Stukken jonger dan 50 jaar zijn uitsluitend toegankelijk met machtiging van de bewaargever.
Het archief bevat archivalia van de kerkeraad, diaconie en kerkvoogdij, die belast waren met de zorg voor het geestelijke, sociale en materiële welzijn van de gemeenteleden.
De volgende gedrukte stukken uit het archief zijn overgebracht naar de bibliotheek van het Brabants Historisch Informatie Centrum:
- Handelingen van de Algemene (Christelijke) Synode der (Nederlandse) Hervormde Kerk, 1827-1841, 1843-1850, 1852-1856, 1858-1867 en 1876-1881;
- Handelingen van de buitengewone vergadering der Algemene Christelijke Synode van de Hervormde Kerk, 1850, 1880 en 1882-1884;
- Bijlagen bij de Handelingen der Algemene Synode van de Ned.Herv.Kerk, 1861-1867 en 1876-1885;
- Algemeen zakelijk en woordelijk register op de Handelingen der Alg. Christ. Synode van de Ned.Herv.Kerk, 1816-1870 5 delen.

Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
NH Gemeente Boxtel, 1657 - 1980
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2069 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS