Archieven

 1869 Provinciaal Bestuur, 1987-1999
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Voorwoord
1. Geschiedenis van de archiefvormende organen
2. Verantwoording van de inventarisatie3. Aanwijzingen voor de gebruiker
Overzicht van de geraadpleegde literatuur en bronnen
Literatuur
Bronnen
1869 Provinciaal Bestuur, 1987-1999
Inleiding
Overzicht van de geraadpleegde literatuur en bronnen
Bronnen
‘Brabant beleid en milieu’, Speciale uitgave van de algemene provinciale nieuwsbrief ‘Brabant totaal’, jaargang 3, nr. 3 (maart 1994) 2.

‘Brabant totaal’, Algemene nieuwsbrief van de provincie Noord-Brabant, jaargang 5, nummer 2 (mei 1995) 2-4.

Dichter bij de toekomst. Provincies in beweging. Verslag van een rondgang langs de provincies (IPO rapport 22-02-1996) 63.

Gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuidoost-Brabant en ’s-Hertogenbosch. Memorie van Toelichting Kamerstukken 1995-1996, 24571 nr. 3, 2.

Gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Btreda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden Zuid-Oost Brabant en ‘s-Hertogenbosch. Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24571, nr. 3, 3.

Nieuwe bepalingen met betrekking tot provincies (Provinciewet). Memorie van Toelichting. Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19836, nr. 5, 2-37.

Nieuwe bepalingen met betrekking tot provincies (Provinciewet). Memorie van Antwoord. Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19836, nr. 9, 5-69.

Tweede kamer der Staten-Generaal, Overzichtsnotitie decentralisatiebeleid 1990-1994, Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 236, nr 30.

Wet van 10 september 1992, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot provincies.

Bijlagen
Inventaris
Taken
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2075 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS