Archieven

 7029 Gemeentebestuur Grave, 1811-1941
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Taken bestuur
7029 Gemeentebestuur Grave, 1811-1941
Inleiding
Taken bestuur
Taak: het bestuur van de huishouding van de gemeente op basis van de bestuursreglementen van 1815, 1824 (stedelijk), en 1819, 1825 (platteland) en de gemeentewet van 1851, waarbij administratief-bestuurlijke bevoegdheden werden uitgeoefend (uitvaardiging van verordeningen en uitvoering van besluiten van hogere organen). Taakvelden die in het archief veel aandacht krijgen, zijn: beheer bezittingen, onderwijs, wegen, belastingheffing, openbare orde, openbare gezondheid, veiligheid, landbouw en veeteelt, verkeer en vervoer, maatschappelijke zorg en militaire dienstplicht.

Brabants Historisch Informatie Centrum
Archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Kenmerken
Datering:
1811-1941
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS