skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 2041 Parochie H. Lambertus te Maren-Kessel en voorgangers, 1450-2012
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Inleiding parochie H. Lambertus te Maren
Inleiding van de parochie H. Antonius Abt te Kessel
2041 Parochie H. Lambertus te Maren-Kessel en voorgangers, 1450-2012
Inleiding
Inleiding van de parochie H. Antonius Abt te Kessel
De eerste kerk van Kessel

De eerste kerk van Kessel was een middeleeuwse parochiekerk toegewijd aan H. Antonius Abt.
Het collatierecht berustte bij het kathedraal kapittel van Luik.
Er bestonden de volgende beneficies. Het pastoraatsbeneficie, het benefiucie van het altaar van Maria en Antonius, het beneficie van het altaar van Joannis Baptist en Joannes Evangelist en het beneficie van het kosterschap dat door de parochianen werd bezoldigd.
De Kerk

De kerken van Maren en Kessel werden na 1629 en 1648 in bezit genomen door de protestantse gemeente. De roomsen van Maren en Kessel hebben zich aanvankelijk beholpen met grenskapellen. Na verloop van tijd diende hen echter een kerkschuur te Maren tot kerk.
Rond 1800 kon de eigen kerk weer in gebruik worden genomen.
In blok 1790 fonds bisdomarchieven zit een bundeltje bescheiden van 1803/1804 betreffende een kwestie die gespeeld heeft in Kessel en die zo hoog opliep dat er een interdict werd uitgevaardigd waardoor geen mis meer mocht worden gehouden vanaf 29 december 1803.
Wat was er aan de hand?
Het r.k. kerkgenootschap van Kessel had het plaatselijk hervormd kerkgebouw genaast op grond van het decreet van 20 aug 1799 van het vertegenwoordigend lichaam der Bataafse Republiek. Omdat men juist toen geen pastoor had, zijn er een paar mensen gecommitteerd om de administratie over het kerkgebouw en de goederen voor drie jaren te onderhouden en ook namens de parochie Kessel om een pastoor te vregen bij de ap. vicarisgeneraal van het bisdom Den Bosch.
Deze, de eerw. heer Van Alphen, zond Kessel een pastoor en bevestigde hen als kerkmeesters onder voorwaarde dat zij zouden loten wie van hen zou moeten aftreden om vervangen te worden door de pastoor en de aanblijvende kerkmeesters. Deze loting is niet gebeurd en de vervanging is door de pastoor alleen geregeld. Daarop zijn vijf mensen gequalificeerd en gemachtigd om de kerkmeesters rekening en verantwoording te laten doen, wat dezen weigerden. Daarop heeft vond de interdictie plaats. Na alsnog gedane rekening en verantwoording zijn er vier nieuwe personen benoemd uit de parochie voor de administratie van het kerkgebouw enz. hetgeen de vicarisgeneraal onwettig handelen heeft genoemd en deze bedong om de oude toestand te herstellen en liet een reglement ingaan dat in de kerken is afgelezen. Dit werd op 16 november 1804 door pastoor, commissarissen en kerkmeesters ondertekend. Een aantekening van deze kwestie schijnt in het doopboek opgeschreven te zijn. Het gaat daarbij ook om door het volk gekozen kerkmeesters en door de pastoor gekozen kerkmeesters. Invloed van het volk dus en ook weerspannigheid tegen de nieuwe pastoor wegens het verfraaien van de pastorie maar verwaarlozen van de kerk volgens kwade tongen.
De nieuwe kerken

Een nieuwe kerk is gebouwd in 1838, de toren in 1852 en de pastorie in 1873.
Hieruit volgt al dat de financiële toestand ter plaatse niet best was. De pastoor schrijft in 1837 aan de bisschop dat kerk en vooral pastorie lange tijd niet goed onderhouden zijn en dat de ingezetenen en hijzelf hopen op toestemming voor nieuwbouw. Het Rijk, de Koning, geeft een subsidie van 4000 gulden. De kerk werd op 10 juli 1843 door J. Zwijsen, bisschop van Gerra, plechtig aan de H. Antonius Abt toegewijd.


Een nieuwe kerk met toren is gebouwd in 1925 op dezelfde plek als de vorige.
Op 13 december 1925 werd de kerk in gebruik genomen en op 9 augustus 1926 door bisschop A.F. Diepen geconsacreerd.
Door de oorlogsschade van oktober 1944 werden de kerken van Maren en Kessel vernield.
Besloten werd een nieuwe kerk te bouwen op grondgebied tussen deze dorpen.
De St.-Lambertuskerk in Maren-Kessel wordt vanaf 1951 gebouwd door architect J.A. de Reus uit Oss ter vervanging van de parochiekerken van Maren en Kessel, die beide in de Tweede Wereldoorlog zijn beschadigd. Het is een driebeukige basiliek (bouwwijze waarbij de middenbeuk hoger is dan de zijbeuken, zodat in de zijwanden van de middenbeuk vensters kunnen worden aangebracht) met een toren boven het priesterkoor. De architectuur is gebaseerd op de principes van de Bossche School.
De pastoors van Kessel:


1534: Godefridus Jacobs
1576: Godefridus Joannis Lith
1613: Joannes Gijsbert van Maren (was deken pastoor van Maren Kessel)

1622: Reinerus van Hee
1600: Thomas Janssen van Leeuwen
16..: Pastoors uit Teeffelen o.a. Petrus Clasius en Adam de Weerdt uit Maren
-1746 Nicolaas Smulders ?

1746: -1800 : Pastoors van Maren ook van Kessel
1746-1763Gerardus van Hurwen, van Lith, ook pastoor van Maren, +22 dec 1761
1763-1789Hyacinthus van de Ven, van Son, ook pastoor van Maren, +10 mrt 1789
1789-1804Arnoldus Wouters, van Eersel, ook pastoor van Maren, +12 dec 1804
1804 Joannes Henricus van de Borgt, + 1-7-1825
1825: Franciscus Josephus Frederiks (doet in 1837 afstand)

1837: Henricus Branten
1/7/1866-23/9/1879: Arnoldus Henricus Kluytmans
29/9/1879-1/10/1884: Franciscus. de Haan
1/10/1884-feb 1909: Johannes Lambertus van Vlokhoven
1909-1919: Henricus Wilhelmus Roes
10/1/1919-4/3/1932: Josephus J.A.M. Giessen
4/3/1932-8/3/1940: Gijsbertus A. van Elk
8/3/1940-c. 1950: Petrus Hubertus Stevens
c. 1950-27/1/1952: L. Winters (wnd)
Inleiding parochie Maren-Kessel
Kenmerken
Datering:
1450-2012
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS