skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 5174 Parochie Onze Lieve Vrouw Middelares Aller Genade te Vught, 1928 - 2000
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inventaris
Door de uitbreiding van Vught in de jaren twintig wordt door de toenmalige bisschop mgr. A.F. Diepen besloten de parochie St. Petrus te splitsen en enkele nieuwe parochies te stichten. Pastoor Houben wordt benoemd als eerste pastoor van de toekomstige parochie aan de Taalstraat. Grond wordt door het bisdom gekocht van de Belgische smederij en ijzergieterij St. Joseph van Couvin (later beter bekend onder de naam Grasso). Op 15 december 1930 wordt de parochie opgericht onder de naam Onze Lieve Vrouw Middelares Aller Genade. Inv.nr. 8 bevat stukken over de oprichting en de grenzen van de parochie. Bouwpastoor Houben geeft aan architect Valk en aannemer Van der Schans de opdracht tot bouw van een noodkerk. Deze wordt eind maart 1931 door de bisschop ingezegend.
Op 30 juni 1933 worden de bestektekeningen van de nieuw te bouwen kerk goedgekeurd. architect is A.J. Kropholler. Hij heeft een ontwerp gekmaakt voor het parochiecomplex dat zal bestaan uit de nieuwe kerk, een parochiecentrum en een veertiental huizen. Op 16 februari 1934 legt pastoor Houben de eerste steen van de kerk. Op 5 augustus van dat jaar krijgt hij eervol ontslag en inmiddels is Hubertus Eras als pastoor van de parochie benoemd. Zijn installatie vindt plaats op 13 augustus 1934. De inwijding van de kerk door bisschop A.F. Diepen is op 12 november 1934.

De Franciscanessen van Oirschot worden verzocht het toekomstige onderwijs in de parochie ter hand te nemen. Tevens zullen zij zorg dragen voor de verzorging in een nieuw te bouwen pensionaat.
In 1935 krijgt pastoor Eras assistentie van kapelaan W. Kaal.Onder diens bezielende leiding zullen diverse verenigingen waaronder het Knapenkoor, de verkennerij St. Hubertus en het Kruisverbond tot grote bloei komen. In 1940 zal hij ook nog -voor zijn vertrek in augustus- als aalmoezenier worden benoemd in het buitenverblijf voor militairen.
In 1938 wordt begonnen met de bouw van het klooster voor de zusters Franciscanessen. De congregatie koopt de grond voor één gulden per vierkante meter. Ondanks het uitbreken van de oorlog kan op 2 september 1940 een begin worden gemaakt met het onderwijs in de parochie. De nieuwe RK lagere school telt aanvankelijk 4 klassen en zal later nog worden uitgebreid. De zusters betrekken in maart 1941 het nieuwe klooster met de naam Marienhof.
In 1944 wordt het klooster door de Duitsers gevorderd; na de bevrijding van Vught nogmaals maar nu door de Engelsen. Het klooster is tijdens de bevrijding hehaaldelijk getroffen door granaten.
In het militair tehuis worden vanaf 1947 academische avonden voor militairen georganiseerd. In 1952 wordt pastoor Eras voor zijn vele verdiensten tot gehem kamerheer van de Paus benoemd. In datzelfde jaar begint men met de bouw van de pastorie waarvoor mgr. Eras op 7 december de eerste steen legt.
De parochie blijft in omvang groeien en in 1954 wordt er een tweede school geopend, de Hubertusschool. In november 1965 vraagt pastoor Eras ontslag aan bisschop Bekkers. Dit wordt hem eervol verleend en de oud-pastoor vestigt zich dan in pension Marienhof, alwaar hij in 1971 overlijdt. Pastoor Schouten wordt de opvolger van pastoor Eras tot april 1969, waarna pastoor C. Velzeboer het herderlijk ambt overneemt. Deze zal de parochie tot 1989 leiden. In zijn functie als deken speelt hij tevens een belangrijke rol in de ontwikkeling van het katechetisch onderwijs en de oprichting van de Stichting Katechetisch Centrum (SKC).
Op 1 augustus 1980 vertrekken de laatste drie zusters, deels door het teruglopende aantal nieuwe religieuzen, deels ook door het afnemende aantal leerlingen, waardoor alle leerlingen op een school terecht kunnen (Het Molenven). Pastoor Velzeboer bereidt de parochianen voor op een eventueel pastorloos tijdperk, hetgeen zich na zijn emeritaat en overlijden ook voordoet. In 19In 1996 wordt W. Cornelissen als waarnemend pastoor benoemd.
Op 1 augustus 1980 vertrekken de laatste drie zusters, deels door het teruglopende aantal nieuwe religieuzen, deels ook door het afnemende aantal leerlingen, waardoor alle leerlingen op één school terecht kunnen (Het Molenven). Pastoor Velzeboer bereidt de parochianen voor op een eventueel pastorloos tijdperk, hetgeen zich na zijn emeritaat en overlijden ook voordoet. Al vanaf 1978 worden er al gesprekken gevoerd over samenwerking tussen parochies door het Inter Parochieel Overleg Vught / Cromvoirt (IPOV). In 1989 wordt een Stuurgroep Samenwerking Parochies Vught opgericht, die dat verder gestalte moet geven.

In 1994 wordt het 60-jarig bestaan van de parochie gevierd. In 1996 wordt W. Cornelissen als waarnemend pastoor benoemd.

Inmiddels staat de kerk op de lijst van rijksmonumenten. De R.K. kerk Maria Middelares aller Genade is van algemeen belang. De kerk bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. De kerk bezit architectuurhistorische waarde door de plaats die zij inneemt binnen het oeuvre van de architect A.J. Kropholler, die een belangrijke rol speelde in de vernieuwing van de kerkelijke bouwkunst. De kerk bezit ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter geheel, namelijk het in opdracht van pastoor Eras opgetrokken complex rondom het Mariaplein, dat cultuurhistorisch van nationaal belang is. De kerk is tot slot van belang vanwege gaafheid van in- en exterieur en vormt als compleet bewaarde kerk een zeldzaam voorbeeld van Krophollers werk.
De openbaarheid van archiefstukken opgemaakt en/of ontvangen ná 1980 is beperkt. Voor die stukken is toestemming van de eigenaar dan wel de beheerder (BHIC), gehoord hebbende de eigenaar, nodig.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2074 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS