Archieven

 1472 Gemeentebestuur Berlicum, 1934-1995
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventarisatie
1472 Gemeentebestuur Berlicum, 1934-1995
Inleiding
Verantwoording van de inventarisatie
Op 21 juni 2006 is opdracht verstrekt aan Doxis voor de bewerking van de bestanden van de opgeheven gemeenten. Dat is gebeurd op basis van het“Archiefbewerkingsplan bewerking en overbrenging semi-statische archieven der voormalige gemeenten Sint Michielsgestel, Den Dungen en Berlicum” van maart 2006.
Bewerking van de bouwvergunningen is hiervan uitgezonderd. In dit plan is aangegeven dat het gaat over de bewerking van het secretarie-archief van 1934-1995.
Oorspronkelijk waren de dossieromschrijvingen ingevoerd en toegankelijk gemaakt via het archiefbewerkingsprogramma AskSam. In 2010 heeft er een conversie plaats gevonden naar het programma Microsoft Acces. Tenslotte is het bestand geconverteerd naar Mais.

Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: burgemeesters van Berlicum
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2071 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS