skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Archieven

 1774 Waterschap De Dommel, 1941-1989
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Inventaris Waterschap De Dommel 1941-1989


Inleiding

In deze archiefinventaris worden stukken beschreven die een onderdeel uitmaken van het archief van Waterschap De Dommel te Boxtel. In 1863 is Waterschap De Dommel opgericht door de provincie Noord-Brabant.. De aanleiding werd gevormd door wateroverlast en overstromingen. Pas met ingang van 1950 wordt aan het waterschap de zuiveringstaak opgedragen. Door deze nieuwe taak hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant onder goedkeuring van de Kroon, het reglement voor het waterschap met ingang van 1 januari 1950 gewijzigd.

Tot 1987 bestond het hoofdbestuur van het waterschap uit 50 leden. Daarna werd dit teruggebracht tot 45. In die tijd werden 10 zetels in het hoofdbestuur gereserveerd voor de industriële vervuilers en 10 zetels voor de huishoudelijke vervuilers. 20 leden vertegenwoordigden de eigenaren van ongebouwd onroerend goed. 5 leden vertegenwoordigen de eigenaren van gebouwd onroerend goed. De 10 industriële vertegenwoordigers worden aangewezen door de Kamers van Koophandel; de 10 vertegenwoordigers van de huishoudelijke vervuilers door de gemeentebesturen. De functie van watergraaf is coördinerend en hij is geen lid van het bestuur, maar alleen de voorzitter met een raadgevende stem.

In 1974 onderging het waterschap een uitbreiding door samenvoeging van Waterschap De Dommel, De Beneden Dommel, de Polder van Vught, Theereheide en Herlaar en Het Moerschot.
Het waterschap wordt in het noorden begrensd door de Maas, in het zuiden door de grens met België, de westgrens loopt door tot de stad Tilburg en de oostgrens ligt tussen Eindhoven en Helmond. Het gebied heeft een oppervlakte van 170.000 ha

Geschiedenis van het archief

De inventaris omvat archief van de periode 1941-1989. Een eerste bewerking van het archief heeft plaatsgevonden in 1994-1995. Bij het groeien van het archief na de bewerking bleek echter dat het veel dubbelen bevatte. Daarnaast was het noodzakelijk de omschrijvingen te verbeteren om de toegankelijkheid te vergroten. In 2008 is daarom gestart met een herbewerking van het archiefblok. Bij deze herbewerking is opnieuw een selectie toegepast.

De vernietigbare stukken zijn voor vernietiging afgesteld op het jaar 2010. De selectie van te vernietigen stukken heeft plaatsgevonden aan de hand van de “Selectielijst van voor vernietiging/bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden van waterschappen van na 1935”(goedgekeurd bij ministeriële beschikking van 18 januari 1993, afgekondigd op 8 april 1993, Stc.no.69).

Openbaarheid

De stukken zijn na overdracht aan het BHIC openbaar. Er zijn geen beperkingen in de openbaarheid.
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS