skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 2010 Bureau voor Emancipatiezaken Noord-Brabant met rechtsvoorgangers, (1975) 1985-2004 (2006)
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Voorwoord
Beschrijving van het archief
1. Geschiedenis van de archiefvormende organen
Landelijke ontwikkelingen tussen 1973-1993
1.1 Voorop lopende Project-, initiatief- en werkgroepen
1.2 Stichting Vrouwensteunpunten Noord-Brabant
1.3 Stichting Ondersteuning Plaatselijk en Regionaal Emancipatiewerk Noord-Brabant (OPEN)
1.4 Stichting Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant (PVR)
1.5 Provinciaal Bureau Basisemancipatie voorheen Werkgeverscommissie Basisemancipatie (WSB)
1.6 Emancipatiebureau Noord-Brabant voorheen Stichting Vrommes bureau voor emancipatievraagstukken
1.7 Stichting Noord-Brabants steunfunctie-instituut Vrouwenemancipatie “Emancipatie Ondersteunings Stichting”(EOS)

2010 Bureau voor Emancipatiezaken Noord-Brabant met rechtsvoorgangers, (1975) 1985-2004 (2006)
Inleiding
1. Geschiedenis van de archiefvormende organen
1.7
Stichting Noord-Brabants steunfunctie-instituut Vrouwenemancipatie “Emancipatie Ondersteunings Stichting”(EOS)

Datering:
1991-1995
NB:
(Voorheen: Provinciale Vrouwenraad (PVR) en Stichting OPEN in de WSB 1989-1990 en vervolgens in naam Provinciaal Bureau Basisemancipatie, 1990-1991)
In oktober 1990 was het kernbestuur, bestaande uit bestuursvrouwen van de oude steunfuncties, begonnen met het oprichten van een nieuwe stichting. Op 23 april 1991 werd de steunfunctie met de officiële naam “Stichting Noord-Brabants steunfunctie-instituut Vrouwenemancipatie” een juridisch feit. De roepnaam van de nieuwe steunfunctie is “EOS”. In de naam EOS ligt een verwijzing naar de godin van de dageraad. De nieuwe stichting was gehuisvest aan de Luybenstraat 25 te ’s-Hertogenbosch. De doelstelling van EOS was ‘Het ondersteunen van het uitvoerend emancipatiewerk van autochtone en allochtone vrouwen van autonome en georganiseerde vrouwengroepen (sectorbeleid)’. Daarnaast stelde het instituut zich ten doel ‘instellingen van verschillende sectoren en overheden te stimuleren om in hun beleid daadwerkelijk ruimte te geven aan emancipatiebeleid’. EOS richtte zich in het bijzonder op Surinaamse, Antilliaanse, Arubaanse, Turkse en Marokkaanse vrouwen. Bij alle projecten en activiteiten werden multiculturele doelen gesteld.
Het werken aan deze doelstelling gebeurde via de volgende lijnen: organisatieondersteuning bij de opzet van activiteiten, visie en beleidsontwikkeling en samenwerking; ontwikkeling van specifieke en regionale netwerken; opzet van projecten en activiteiten; stimulering facetbeleid; informatie en voorlichting. Ondersteuning van migrantenvrouwengroepen en gemeentelijke emancipatiebegeleidingsgroepen hadden daarin een prioriteit. EOS had als stichting een algemeen bestuur dat was belast met het vaststellen en controleren van het beleid op hoofdlijnen. Naar buiten toe was het algemeen bestuur de belangenbehartiger van de stichting. De leden van het algemeen bestuur vormden een afspiegeling van de prioriteitsgroepen van EOS.
Vanuit het algemeen bestuur vormden de voorzitter, secretaris en penningmeester, met de directeur van de stichting als adviseur, het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur bereidde de vergaderingen van het algemeen bestuur voor en handelde de beleidsbesluiten af. De directeur had naast haar bestuurstaken de dagelijkse leiding over het bureau en was daarin verantwoordelijk voor de inhoudelijk organisatorische en financiële afstemming van de organisatie. Met de directeur als voorzitter behandelde het team in haar overleg inhoudelijke, organisatorische en praktische zaken. Het team kon via de directeur voorstellen doen aan het algemeen bestuur *8.
Het algemeen bestuur stelde in 1992, in beginsel voor een periode van drie jaar, twee adviesgroepen in: één voor Surantar vrouwen en één voor mediterrane vrouwen. De twee adviesgroepen hadden als doel ‘ideeën met elkaar uit te wisselen, het geven van impulsen, het signaleren en bespreekbaar maken van zaken die spelen in het veld en gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur’.
In 1995 werd op initiatief van het college van Gedeputeerde Staten besloten dat het Emancipatiebureau Noord-Brabant en EOS moesten fuseren. Het kantoor verhuisde per 1 november 1995 naar de Stationsweg 7 te ’s Hertogenbosch *9 . In de algemene bestuursvergadering van 4 oktober 1995 werd besloten om EOS per 29 november 1995 op te heffen.

(Vervolg Stichting Bureau voor emancipatiezaken Noord-Brabant, 1996-2004)

*8. Handboek personeelsbeleid EOS, vastgesteld door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 15 september 1994.
*9. Huurovereenkomst tussen Edelmark I.B.V. en de Stichting Noord-Brabants steunfunctie-instituut Vrouwenemancipatie, 1995.
1.8 Stichting Bureau voor Emancipatiezaken Noord-Brabant
2. Verantwoording van de inventarisatie
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
4. Overzicht van geraadpleegde literatuur en bronnen
5. Overzicht van gebruikte afkortingen
6. Bijlagen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS