skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Archieven

 2010 Bureau voor Emancipatiezaken Noord-Brabant met rechtsvoorgangers, (1975) 1985-2004 (2006)
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Voorwoord
Beschrijving van het archief
1. Geschiedenis van de archiefvormende organen
2. Verantwoording van de inventarisatie
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
4. Overzicht van geraadpleegde literatuur en bronnen
2010 Bureau voor Emancipatiezaken Noord-Brabant met rechtsvoorgangers, (1975) 1985-2004 (2006)
Inleiding
4.
Overzicht van geraadpleegde literatuur en bronnen
Landelijke ontwikkelingen
-Inventarisnummer 41: Nota Provinciale Vrouwenemancipatiebureau’s van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, 1979.
-Wiertsema, W. e.a. in opdracht van onderzoeksbureau IGG, “Vrouwenemancipatieburea’s en de relatie met de Rijksbijdrageregeling van emancipatiewerk”, Rotterdam, 1988.
-Wiertsema, W., De ontwikkelingsfunctie van vrouwenemancipatiebureaus, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ’s-Gravenhage, 1991.

Provinciaal VOS-Project (PVP), 1976-1985
-Inventarisnummer 573: Verslag van de evaluatie provinciaal VOS-project, project periode september 1976- september 1979, 1979.
-Inventarisnummer 1: Stukken betreffende de themadagen “Heeft VOS nog toekomst”, 1982.
-Inventarisnummer 2: Jaarverslag 1982
-Inventarisnummer 3: Jaarverslag 1983
-Inventarisnummer 8: Stukken betreffende de evaluatie en opheffing van het provinciaal VOS-project, 1984-1985.

Archief Stichting Regionaal steunpunt Emancipatie Activiteiten voorheen Project Vorming en Emancipatie (VOEM) van de Vereniging Steungroep Welzijn- en Opbouwwerk Midden-Langstraat, 1979-1985
-Inventarisnummer 9: Agenda en verslag van het Regionaal Welzijnsberaad over het project “Vorming en Emancipatie” met bijbehorende stukken, 1979.
-Zie inventarisnummer 14: Evaluatierapport van het project “Vorming en Emancipatie”, 1980.
-inventarisnummer 13: Uitnodiging en verslag van de discussieochtend over de voortgang van het project “Vorming en Emancipatie”, 1980.
-Inventarisnummer 16: Nota over de doelstellingen en werkwijze van het project Vorming en Emancipatie Experiment 1981-1982, 1980.
-Inventarisnummer 11: Jaarverslag,1981, 1982.
-Inventarisnummers 20 t/m 24, subsidieverzoeken, 1980-1984.
-Inventarisnummer 10: Stukken betreffende oprichting en opheffing van de Stichting Regionaal Steunpunt Emancipatieactiviteiten, 1983-1986.


Initiatiefgroep Discussie Vrouwenemancipatiebureau ’s, 1979-1981
-Inventarisnummer 38: Begroting en subsidieaanvraag en -toekenning voor twee beroepskrachten voor het vormend en inventariserend behoefteonderzoek emancipatie in Noord-Brabant, 1979.
-Inventarisnummer 39: Verslagen van twee hoorzittingen over de concept-subsidieregeling provinciale vrouwenemancipaiebureau’s, 1980.
-Inventarisnummer 40: Nieuwsbrief met daarin opgenomen de brief van de initiatiegroep aan Gedeputeerde Staten over het te voeren emancipatiebeleid door de provincie, 1980.

Kerngroep Emancipatoir Vrouwenwerk Noord-Brabant en Open Beraad, 1981-1984
-Inventarisnummer 42: Verslagen van de vergaderingen van de kerngroep, 1982-1983.
-Inventarisnummer 43: Verslagen van de vergaderingen van het Open Beraad, 1983.
-Inventarisnummer 44: Verslag “Onderzoek emancipatiewerk Noord” deel III over het steunpuntenplan ten behoeve van het emancipatiewerk, ontwikkeling en groei in eigenheid en eigen hand, 1982.
-Inventarisnummer 47: Jaarverslag over 1982.
-Inventarisnummer 48: Jaarverslag over 1983.

Stichting Vrouwensteunpunten Noord-Brabant, 1983-1989
-Maas, M-J. en Zwaaneveld, A-M., Onderzoek emancipatiewerk Noord-Brabant; onderzoeksverslag: Knelpunten, behoeften en (mogelijke) ondersteuningsvorment, Tilburg, 1981.
-Onbekend, Onderzoek emancipatiewerk Noord-Brabant; deel III: Steunpuntenplan ten behoeve van vrouwenemancipatiewerk: ontwikkeling en groei in eigenheid en eigen hand, Tilburg, 1982.
-Verslag van de hoorzitting van de commissie van advies en bijstand voor sociale en welzijnszaken, recreatie, natuur en landschap over de conceptsubsidieregeling provinciale vrouwenemancipatiebureaus, gehouden te ’s-Hertogenbosch, 16 januari 1980.
-Inventarisnummer 59: Stichting Vrouwensteunpunten, 1983-1989 “Jaarverslag over de jaren 1984-1985”, 1985.
-Inventarisnummer 61: Stichting Vrouwensteunpunten, 1983-1989 “Jaarverslag 1987 en werkplan 1988”, 1988.
-Inventarisnummer 52: Stichting Vrouwensteunpunten, 1983-1989 “ Stichtingsakte met statuten en een overeenkomst tussen de stichting en het PON over de verzorging van de financiële administratie 1984-1988, 1984.

Stichting Ondersteuning Plaatselijk en Regionaal Emancipatiewerk Noord-Brabant (OPEN), 1986-1989
-Inventarisnummer 109 + 112: Jaarbegroting en de daarbij horende (aanvullende) subsidieaanvraag en –toekenning, 1986 en1987.
-Inventarisnummer 107: Jaarverslag 1986-1987en werkplan juni 1987- januari 1988, ’s-Hertogenbosch, 1987.

Provinciaal Bureau Basisemancipatie, voorheen Werkgeverscommissie Basisemancipatie (WSB), 1989-1991
Werkgeverscommissie Basisemancipatie (WSB), 1989
Provinciaal Bureau Basisemancipatie, 1990-1991
-Inventarisnummer 126: Jaarverslag 1989, ’s-Hertogenbosch, 1990.

Emancipatiebureau Noord-Brabant voorheen Stichting Vrommes bureau voor emancipatievraagstukken, 1989-1995

Stichting Noord-Brabants steunfunctie-instituut Vrouwenemancipatie “Emancipatie Ondersteunings Stichting” (EOS), 1991-1995

Stichting Bureau voor emancipatiezaken Noord-Brabant, 1996-2004

Stichting Platform Vrouw en Arbeid (PVA), 1991-2002
-Inventarisnummer 494: Brochure “Perspectieven voor vrouwen in Noord-Brabant; advies nieuwe organisatie arbeidsvoorziening”, 1990.
-Invenarisnummer 496: Akte van oprichting 1991, 3e concept huishoudelijk reglement 1992 en verzoek tot ontbinding van de stichting Platform Vrouw en Arbeid bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant, 1991-2002.
-Inventarisnummer 498: Uitnodiging en programma voor de afsluiting van het Platform met een brochure “Nog een wereld te winnen”, het estafettestokje van het Platform Vrouw en Arbeid, 2002.
5. Overzicht van gebruikte afkortingen
6. Bijlagen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS