Archieven

 5004 Esch, mannengasthuis, 1492-1968
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Regestenlijst (1-185 van het mannengasthuis Esch
1-61
30 1409, juni 10.
Meus wijlen Henricssoene van den Nuwenhuys en Henrick die Weent, schepenen van Hilvarenbeek, verklaren, dat Jan van der Brugghen Henriczoene erfelijk gepacht heeft van Jan wijlen Claus Sceyvenzoene, het goed dat deze ontvangen heeft van Jan Spyegel en Aleyd wijlen Jan Sprenkelsdochter, echtelieden, gelegen onder Hilvarenbeek in Haerden, tegen een erfpacht van 1 1/2 mud rogge. Tot afkorting van deze erfpacht heeft de pachter aan Jan Sceyven opgedragen een erfpacht van 10 lopen rogge, gaande uit een vierendeel beemds, geheten Vervennenbeempt, toebehorende aan Pauwel Gheryt Tsaerden zoene, gelegen in de Vorsthouc tussen Willem Tsweens en Lauwreys Sprenkels, voorts uit een vierendeel akkerland, geheten Eellaer, gelegen tussen Lauwreys Sprenkels en Jan wijlen Jan Baers zoene, alsmede uit een vierendeel van een huis, gelegen aan Sprenkelseynde tussen Lauwreys Sprenkels en Dirck Henric Tychmanszoene. N.. draagt de pachter aan de verpachter over een erfpacht van 4 lopen rogge, gaande uit een vierendeel van Vervennenbeempt, toebehorende aan Lauwereys Sprenkels. Hij belooft de resterende 10 lopen rogge te betalen uit zijn huis en hof, gelegen aan Sprenkelseynde tussen Heynken wijlen Perrenzoen van den Kerkchof en Arnt Heynenzoene van den Speelhoven.
5004 Esch, mannengasthuis, 1492-1968
Inleiding
Regestenlijst (1-185 van het mannengasthuis Esch
1-61
30 1409, juni 10.
Meus wijlen Henricssoene van den Nuwenhuys en Henrick die Weent, schepenen van Hilvarenbeek, verklaren, dat Jan van der Brugghen Henriczoene erfelijk gepacht heeft van Jan wijlen Claus Sceyvenzoene, het goed dat deze ontvangen heeft van Jan Spyegel en Aleyd wijlen Jan Sprenkelsdochter, echtelieden, gelegen onder Hilvarenbeek in Haerden, tegen een erfpacht van 1 1/2 mud rogge. Tot afkorting van deze erfpacht heeft de pachter aan Jan Sceyven opgedragen een erfpacht van 10 lopen rogge, gaande uit een vierendeel beemds, geheten Vervennenbeempt, toebehorende aan Pauwel Gheryt Tsaerden zoene, gelegen in de Vorsthouc tussen Willem Tsweens en Lauwreys Sprenkels, voorts uit een vierendeel akkerland, geheten Eellaer, gelegen tussen Lauwreys Sprenkels en Jan wijlen Jan Baers zoene, alsmede uit een vierendeel van een huis, gelegen aan Sprenkelseynde tussen Lauwreys Sprenkels en Dirck Henric Tychmanszoene. N.. draagt de pachter aan de verpachter over een erfpacht van 4 lopen rogge, gaande uit een vierendeel van Vervennenbeempt, toebehorende aan Lauwereys Sprenkels. Hij belooft de resterende 10 lopen rogge te betalen uit zijn huis en hof, gelegen aan Sprenkelseynde tussen Heynken wijlen Perrenzoen van den Kerkchof en Arnt Heynenzoene van den Speelhoven.
NB:
Zegel afgevallen
Zie ook
62-123
124-184
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS