skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 585 Dienst der Domeinen, inspectie 's-Hertogenbosch en opvolgers, (1863) 1942 - 1994
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
585 Dienst der Domeinen, inspectie 's-Hertogenbosch en opvolgers, (1863) 1942 - 1994
Inleiding
Aanwijzingen voor de gebruiker
Ingevolge de instructie van 1862, tweede gedeelte, dienden de ontvangers de leggers, memorialen, registers, akten, kaarten, brieven en verdere papieren, tot het archief behorende, nauwkeurig in een inventaris te beschrijven. Deze inventaris was verdeeld in 8 afdelingen: A£d. 1 Leggers, memorialen en registers Afd. 2 Kaarten, tekeningen, domeinplannen behorende bij de leggers Afd. 3 Andere kaarten (niet bij leggers behorende) Afd. 4 Stukken van vervolging en proces-stukken Afd. 5 Stukken betreffende onbeheerde nalatenschappen en boedels van afwezigen Afd. 6 Stukken betreffende consignatiën Afd. 7 Periodieke staten en opgaven Afd. 8 Alle andere akten, titels en bescheiden. Vooral afdeling 8 was zeer uitgebreid, omdat hierin een beschrijving van elke akte en titel werd gegeven. Deze afdeling was weer onderverdeeld op onderwerp en met een letter gecodeerd.


A Verkoop van onroerende goederen
B Uitgiften in erfpacht en opstal
C Erfdienstbaarheden en vergunningen
D Grensbepalingen
E Overdracht in materieel beheer
F Afkoop van jacht- en visrechten
G Afkoop van grondrechten en eeuwigdurende erfpachten
H Verpachtingen
I Verkopingen van hout en andere roerende goederen
K Titels en akten van erkenning van grondrechten
L Afkoping en aflossing van lasten
M Aankoping en onteigening ten behoeve van de Staatsspoorwegen
N Andere aankopen en onteigeningen
O Alle andere akten en bescheiden
Domeinarchieven bevatten vooral financiële gegevens. In de leggers werden de gegevens 'voor langere termijn vastgelegd. De verschillende soorten leggers hadden in hoofdzaak de volgende inhoud: Leggers van het Domein van Defensie (L.D.D.) bevat omschrijvingen van alle gronden, wateren en gebouwen, behorende tot de Staat en in gebruik bij het Ministerie van Defensie. Leggers der Wegen (L.W.) bevat omschrijvingen van alle grote wegen van de Staat. Leggers van Vaarten, Veren en Havens (L.V.) bevat omschrijvingen van alle kanalen en vaarten van de Staat.
Leggers der Corporele Goederen (L.C.G.) bevat omschrijvingen van alle gronden, wateren en gebouwen die eigendom van de Staat waren die niet zijn opgenomen in de leggers van Defensie, der Wegen en Vaarten, Veren en Havens. Leggers der Incorporele Goederen (L.I.G.) bevat omschrijvingen van alle aan de Staat verschuldigde vorderingen en rechten. - Leggers der Vicariën, beneficiën en praebenden (L.Vic.) bevat omschrijvingen van alle vicariën, beneficiën en praebenden waarvan de goederen toebehoren aan de Staat. - Leggers der onbeheerde nalatenschappen bevat omschrijvingen van nalatenschappen zonder erfgenamen. - Leggers der Lasten bevat omschrijvingen van betalingen die de Staat jaarlijks of op andere vaste tijdstippen verschuldigd was. Alle leggers dienden een bladwijzer te hebben, houdende een overzicht van de artikelen, die in de legger werden genoemd.
Citeren
Bijlagen
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS