skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

x7012 Dorpsbestuur Oeffelt, 1730-1810
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

7012 Dorpsbestuur Oeffelt, 1730-1810
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
7012 Dorpsbestuur Oeffelt, 1730-1810
Inleiding
Historisch overzicht
Het territoir van de huidige gemeente Oeffelt ressorteerde oorspronkelijk deels onder het dorp Cuyk en deels onder het dorp Beugen. Het ten noorden van de Oeffeltse beek gelegen gedeelte, Brakel genaamd, waartoe ook het gehucht Sint Agatha behoorde, maakte deel uit van het grondgebied van het dorp Cuyk. Het ten zuiden van de Oeffeltse beek gelegen gebied - het eigenlijke Oeffelt -ressorteerde onder Beugen.
De heer van het Land van Cuyk stond omstreeks 1410 - wij weten niet precies de datum - het gehele Oeffeltse territoir onder bepaalde voorwaarden aan de heer van Gennep af. In 1400 - ten tijde, dat de heer Willem van Gulik, hertog van Gelre en Gulik, heer van de stad Grave en van het Land van Cuijk was -behoorde Oeffelt echter nog tot het Land van Cuijk. Omstreeks 1450 werden de . hertogen van Kleef heren van Gennep en kwam Oeffelt, dat toendertijd al enigszins met Gennep een administratief geheel vormde, onder het hertogdom of Land van Kleef te ressorteren. Toen de koning van Pruisen hertog van Kleef werd, kwam Oeffelt onder Pruisische "Verwaltung". Omstreeks 1800 komt Oeffelt bij de Bataafse Republiek. Later maakt het deel uit van het koninkrijk Holland en van het Franse keizerrijk.
Wanneer Nederland in het najaar van 1813 weer onafhankelijk wordt, is het nog lang niet zeker of Oeffelt wel deel zal gaan uitmaken van het koninkrijk der Nederlanden. De registers van de burgerlijke stand der gemeente Oeffelt zijn in 1815 volkomen hoogduitstalig en in die registers komen termen voor als: "General Gouvernement des Niederrheins" en "Kreis Cleve". In 1816 zijn voornoemde registers volkomen nederduits- of nederlandstalig. Sindsdien is het een uitgemaakte zaak, dat de gemeente Oeffelt deelt uitmaakt van het koninkrijk der Nederlanden en dat het ligt in de provincie Noord-Brabant. Dit neemt niet weg, dat de betrekkingen met de in de provincie Limburg gelegen gemeente Gennep zeer hartelijk zijn. Zo werden en worden huwelijken tussen Oeffeltse en Gennepse jongens en meisjes, ook omgekeerd uiteraard, als endogame huwelijken beschouwd. Er kwam namelijk geen "schatbier" aan te pas. De ordening van de Oeffeltse archieven, die aanwezig zijn in de archiefbewaarplaats der ge
meente Oeffelt, bracht geen enkel probleem met zich mede. De bestaande orde werd grotendeels gehandhaafd. Vernietigd werden - met goedvinden van het bestuur der gemeente Oeffelt - de daarvoor in aanmerking komende stukken volgens de lijst, die behoort bij de beschikking van de ministers van binnenlandse zaken en van onderwijs, kunsten en Wetenschappen van 14 januari 1948. De materiële toestand der stukken is niet overal bevredigend te noemen. Sommige stukken hebben nogal wat van het vocht te lijden gehad. Oeffelt ligt bepaald niet in de Sahara.
Met de indeling der archieven werd niet alleen rekening gehouden met de archieven der organen, maar ook met die der functionarissen. Zo is de burgemeester als hulpofficier van justitie een functionaris. De gemeentesecretaris was vroeger ook een ambtenaar, die zich bewoog op het gebied der voluntaire jurisdictie. Het is mijns inziens ook niet juist om bevolking en burgerlijke stand onder een hoofd te brengen. De ambtenaar van de burgerlijke stand beweegt zich ook op het terrein van de voluntaire jurisdictie en hij hoeft geen secretarieambtenaar te zijn. De ambtenaar van de burgerlijke stand is een min of meer zelfstandig ambtenaar.
Oeffelt 7 November 1963. De streekarchivaris drs. H.B.M. Essink, Cuijk
Aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: literatuur
Kenmerken
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS