Adriaan van rooy/ij

vertelde op 15 februari 2019 om 22:29 uur

ADRIANUS/ADRIAAN HENDRIKS/VAN ROOIJ, ged. Mill 13.12.1806, z.v. Johannes Hendriks van Rooij x Catharina Peters van de Vorle; get. Matthias Hendriks en Maria Jans. Overleden na 16.1.1824 (althans geen verdere vermelding van hem daarna).
In een acte dd. 17.12.1823 is deze Adriaan Hendriks 17 jaar (geb. dus 1806). Wellicht is hij dezelfde als de Adriaan van Rooij/y, die in 1848 op schip Maria Magdalena uit Rotterdam is geëmigreerd naar Little Chute/Wisconsin (aankomst 10.6.1848) en daar daarna gehuwd met Helena Maria van der Loop.
Op de passagierslijst van de “bark” Maria Magdalena staat een Adriaan van Ro(o)y, 40 jaar oud (geb. dus in ca. 1808), farmer.
Op de geneal. website van Little Chute staat vermeld een Adriaan van Rooij, geb. Mill 4.12.1804, die blijkbaar na 1850 huwt met Helena Maria van de Loop (geb. 2.12.1820 Zeeland, d.v. Arnoldus Gijsbers Wilms van de Loop en Hendrina Hermans Verstegen. Adriaan sterft te Little Chute 12.6.1886, Helena 9.6.1902. Helena komt over naar Little Chute met haar ouderlijk gezin in 25.5.1850 met schip Tuskina.
Mijn vraag is: gaat het over dezelfde Adriaan van Rooij als geboren te Mill 13.12.1806 ? In Mill vindt ik in 1804 nl. geen doop van een Adriaan.
Wie weet raad ? ook over evt. nageslacht van Adriaan en Helena .

Reacties (38)

Bas zei op 15 februari 2019 om 22:51 uur

Op de volgende site http://www.uwgb.edu/archives/genealogy/ is bij search online indexes op de zoekopdracht "van Rooij" exact match een declaration of intention van 1848 op te vragen tegen betaling

Jan Lange zei op 15 februari 2019 om 22:52 uur

Ik zie, dat hij in 1825 zichzelf heeft aangegeven bij Nat. Militie; woont dan bij voogd Johannes Ermers in Wanroij. In de Notities in dat militieregister (laatste kolom) staat iets, dat ik niet kan lezen.

Bas zei op 15 februari 2019 om 23:08 uur

Op https://www.findagrave.com/memorial/143903685/adrianus-vanrooij staat hij geregistreerd met geboortedatum 13-12-1804

jan lange zei op 16 februari 2019 om 00:25 uur

Hier komt de geboortedag van 13 dec. wel weer terug ! Zou hij een paar jaar kwijt zijn ?

Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 16 februari 2019 om 09:30 uur

Ik was er eerlijk gezegd ook van uitgegaan dat de 1804 eigenlijk 1806 moet zijn. ik zie wel vaker bij 19de eeuwse immigranten dat de geboortedatum die in Amerika wordt aangehouden wel in de buurt komt maar niet 100% klopt. dus ik houd de in de US overleden Adrianus VanRooy inderdaad als dezelfde persoon als de op 13-12-1806 in Mill gedoopte Adrianus

Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 16 februari 2019 om 09:34 uur

Hij wordt ook vermeld in het deze week verschenen afdelingsblad van de NGV Land van Cuijk en Ravenstein, maar dat had je ongetwijfeld zelf ook gezien

Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 16 februari 2019 om 09:36 uur

Voor zover ik heb kunnen zien via supersearch op MyHeritage geen nakomelingen bekend. Als de Little Chute site ze ook niet heeft dan is de kans groot dat dit echtpaar kinderloos is gebleven

Norah zei op 16 februari 2019 om 10:48 uur

Je ziet het ook geregeld verschijnen in de oude bevolkingsregisters. Zo'n idee dat men het ook zelf niet altijd goed kende.

Jan Lange zei op 16 februari 2019 om 11:30 uur

Dank je wel voor alle hulp en info ! Inderdaad, Willem, ik werd getriggerd door wat ik in afdelingsblad van de NGV Land van Cuijk en Ravenstein vond. En vond ik op de Little Chute site van Paul West de gegevens, ook van de Verstegen-kant een aardige stamboom.

Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 16 februari 2019 om 11:32 uur

Wat is bekend over de herkomst van zijn vader Joannes Hendrikx van Rooij. Op basis van de niet altijd even beyrouwbare Genealogie Van de Vorle die op Internet te vinden is zou kunnen worden verondersteld dat hij de op 20 juni 1761 te Venray gedoopte zoon van Henricus Marcelis en Antonetta van Eersel was, maar een concreet bewijs hiervoor heb ik nog niet kunnen vinden en de namen van de kinderen wijzen voor zover ik nu kan zien in een andere richting

Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 16 februari 2019 om 11:50 uur

Jan, ik heb n.a.v. het vorige "gele boekje" geprobeerd de 19de eeuwse generaties van de Amerikaanse Verstegen clan (incl. Vanderloops) gedetailleerd uit te werken op Geni, aangezien het directe verwanten van me betreft. Daarbij heb ik info van de Little Chute site gecombineerd met info op Geni, MyHeritage en Familysearch en de Nederlandse pre-emigratie gegevens zoveel mogelijk gecheckt tegen originele bronnen. Als je geïnteresseerd bent kun je het volgende profiel als ingang gebruiken: www.geni.com/people/Adrianus-van-Rooij/6000000084403395119

Jan Lange zei op 16 februari 2019 om 11:52 uur

Zie www.genealogie-lange.nl Doc. 1 Parenteel sub IV p. Uit huw. bijlage kwam ik achter de ouders van Jan Hendriks (van Rooij).
IV p. CATHARINA PETERS VAN DE VORLE x JOHANNES HENDRIKS VAN
RO(O)IJ (dochter van III e)
Ged. te Mill op 9.1.1768, get. Joannes Peters en Wendel Lambers van de Vorle. Zij overlijdt te St. Hubert op 27.4.1818. Zij huwt te Mill op (schepenen) 8/(kerk) 23.6.1793 met de dan in Mill woonachtige JOHANNES HENDRIKS VAN RO(O)IJ, get. Lambert Peters van de Vorle. Beiden kunnen niet schrijven.
Vredesgerecht Grave dd. 17.12.1823: Johannes Hendriks, overleden 4.4.1812 Mill en zijn vrouw Catharina Peters Lamers, overleden St. Hubert 28.4.1818, nalatende Peter Hendriks 19 jaar en Adriaan Hendriks 17 jaar.
Familieraad: Johannes Ermers, landbouwer, Mill, zwager, wordt voogd en Lamert Peters Lamers, bouwman, Mill, oom, toeziend voogd. Getuigen: Lambertus Hendriks, boerenknecht, broeder; Willem Peters, arbeider, Peter Peter Lamers, bouwman, Mill, en Derk Keusters, landbouwer, St. Hubert, alle drie ooms.
Kinderen uit hun huwelijk, allen gedoopt te Mill:
1.HENDRINA VAN ROOIJ, ged.19.9.1793. Zie V zz en IV s.
2.LAMBERTUS VAN ROOIJ, ged. 28.4.1799. Zie V aaa.
3.PETRUS VAN ROOIJ, ged. 8.10.1803. Zie V bbb.
4.ADRIANUS HENDRIKS/VAN ROOIJ, ged.13.12.1806, get. Matthias Hendriks en Maria Jans. Overleden na 1825 (melding bij Nationale Militie en dan wonend te Wanroij bij zijn voogd Johannes Ermers). Wellicht 1848 geëmigreerd naar Little Chute/Wisconsin en gehuwd met Helena Maria van der Loop.
JOHANNES HENDRIKS VAN RO(O)IJ is gedoopt te Venraij op 20.6.1761 als zoon van Henricus Marcelis (ged. Venraij 18.5.1720, z.v. Hubert Bernards Marcelis en (huwelijk Venraij 4.11.1716) Catharina Geurts en overl. Venraij 23.8.1768) en (huw. Venraij 27.2.1752) Antonetta Albertina van Eersel (ged. Venraij 19.8.1732, d.v. Gijsbert van Eersel en Maria van Flemming en overl. Venraij 29.7.1804) en sterft te Mill op 4.4.1812 (49 jaar oud). Landbouwer.

Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 16 februari 2019 om 11:55 uur

bedankt Jan!

Jan Lange zei op 16 februari 2019 om 11:58 uur

Ik heb je privé wat gemaild uit Little Chute website over voorgeslacht Van de Loop-Verstegen.

Willem Keeris zei op 20 februari 2019 om 03:17 uur

Het is in ieder geval fijn te zien dat mijn verhalen gelezen worden.

De Adrianus van Rooy die aan boord van de Maria Magdalena reist is gedoopt op 13 december 1806 in Mill. De geboortedatum op de website van Little Chute komt van zijn bidprentje en is dus fout.
Hij trouwt met Helena Maria van der Loop uit Zeeland en zoals in het laatste 'gele boekje' (dat niet geel meer is) staat, kreeg het echtpaar geen kinderen.

In zijn 'declaration of intention' (zoals vermeld door Bas), gedateerd 22 augustus 1848, staat dat hij opgegeven heeft dat hij geboren is in 1807 (bijna goed). Een scan is gratis beschikbaar als je mijn email adres even opvraagt bij het BHIC. Ik heb ook nog een scan van zijn daadwerkelijke naturalisatie op 13 november 1860.

Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 20 februari 2019 om 07:21 uur

Hoi Willem, ik ben wel geinteresseerd in die scans. Medewerkers BHIC, kunnen jullie mij het e-mail adres van Willem Keeris sturen of omgekeerd mijn e-mail adres aan hem doorgeven?

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 20 februari 2019 om 08:46 uur

Tuurlijk Willem, we sturen naar jouw mailadres naar Willem Keeris. Dan kan hij contact met jou opnemen.

Jan Lange zei op 21 februari 2019 om 17:14 uur

Dank je beide Willem-en; ik ontvang ook graag email-adres van Willem Keeris ! Merci.

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 22 februari 2019 om 14:41 uur

Ik heb jouw email-adres Jan ook doorgemaild naar Willem.

Jan Lange zei op 23 februari 2019 om 11:47 uur

Corr. Little Chute Historical Society lchs@littlechutehistory.org
Hello Paul (West), I discovered that Helena Maria van der Loop, married ca. 1850-60 in ? Little Chute with Adriaan van Rooij (* 1806- + 1886 -arrived in Little Chute 1848), that the last one is a descendant of Peter Jans Lange. See the document sub IV p number 4, page 106 and V bbb-1 page 195/293.
His birthdate in 1804 is not correct, it has to be 1806 in Mill.
Is there a possibility, that you can find the marriage-account of Adriaan and Helena ? Her parents lived in Woodville/Calumet County.
Gr. Jan Lange

Ik ontving van Paul West:
Jan,
Thank you for sharing this new discovery. It is very exciting as I have tried to figure out the parents of Adrianus Van Rooy for several years now and have been unsuccessful. I see why now as the birth date we had from his prayer card was wrong and his birth record is under Hendrikx and not van Rooij.
I was able to locate the church marriage record for March 7, 1859 at St. John Nepomucene Church in Little Chute. (below)
Since Rootsweb took our data hostage in mid December 2017 we have been unable to update or remove it. We now have a new website (https://littlechutehistory.org/genealogy/index.php) which you should use. It has even more information. On it you can find the prayer cards for Adrianus VanRooij and Helena VanderLoop. Helena did not immigrate until 1858 on the ship John H Elliott. The website is usually updated each week, so the new information will be online next week.
Paul West -Genealogist
Little Chute Historical Society
130 W Main St
PO Box 182
Little Chute, WI 54140

Op het bidprentje van Adrianus van Rooy staat, dat hij lid was van de Societeit van Hl. Joh. Nepomucenus. Ook de foto’s van de ouders van Helena van der Loop staan op de site. Deze zijn best oud, want ze zijn van, denk ik, ca. 1858 (voor de thuisblijvers ?).

Jan Lange zei op 23 februari 2019 om 16:14 uur

Helena haar ouders waren op 25.5.1850 met de boot Tuskina reeds gearriveerd in Woodville/Calumet County/Wisconsin/USA.

Jan Lange zei op 23 februari 2019 om 18:57 uur

Helena’s parents came on the Tuskina in 25.5.1850 from Rotterdam-port with children Adriana and her husband Peter VanDoren, Wilhelmina, and Maria Anna. Helena’s brother William and his wife Cornelia Jacobs came 10.9.1858 with her on John J. Elliot from Antwerp-port. Gerardus came in 18.9.1851 from Rotterdam- port on the Mosambique with his wife Agnes Willems. I don’t know why they did not all come together.
Attached:
173, 174, 175 John H. Elliott manifest/passagierslijst
677 – 682 Tuskina manifest
282-288 Mosambique manifest (separate email)
Paul.
Deze passagierslijsten heb ik op document.

Willem Keeris zei op 27 februari 2019 om 15:37 uur

Aan boord van de 'Tuskina', die vertrok uit Rotterdam en op 25 mei 1850 aankwam in New York, waren Henrica Verstegen, haar echtgenoot Arnoldus van der Loop en vier van hun kinderen, nl. Ardina, Wilhelmina, Adriana en Maria Anna. Ardina was getrouwd met Petrus van Doren en reisde met haar man en hun drie kinderen, Helena Maria, Stephanus en Hendrina van Doren.
Aan boord van de 'Mosambique', die vertrok uit Rotterdam en op 18 juni (niet september) 1851 aankwam in New York, waren Gerardus van der Loop en zijn latere echtgenote Agnes Willems uit Mill.
Aan boord van de ‘John H. Elliott’ (niet John J. Elliot), die vertrok uit Antwerpen en op 10 september 1858 aankwam in New York, waren Wilhelmus van der Loop met zijn vrouw Cornelia Jacobs en zijn zus Helena Maria van der Loop die later trouwde met Adrianus van Rooy/ij.

Jo Willems zei op 3 maart 2019 om 16:24 uur

Willem Nabuurs is van Rooij ook familie van Jullie.
Mijn man zijn oma is Anna Maria van Rooij gehuwd met Jacobus Willems.
Zij is een dochter van Wilhelm van Rooij en Johanna Jans.

Jo Willems zei op 3 maart 2019 om 16:28 uur

Willem Nabuurs is van Rooij ook familie van jullie?
Mijn man zijn oma is Anna Maria van Rooij gehuwd met Jacobus Willems.
Zij is een dochter van Willem van Rooij.

Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 3 maart 2019 om 21:27 uur

Jo, de vader van Johanna Jans, Johannes Jans (1809-1865, x Maria Aben) was een broer van mijn betovergrootvaders moeder Wilhelmina Jans (1804-1874, x Henricus Bardoul). Dus geen van Rooijs in de kwartierstaat, maar wel verwant

Jo Willems zei op 4 maart 2019 om 10:30 uur

Willem zou ik de overlijdens datum en plaats van Wilhelmina mogen hebben en ook de geboorte en overlijdens datum en plaats van Henricus Bardoul dan kan ik die ook weer invullen. Groetjes Jo

Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 4 maart 2019 om 17:28 uur

Jo, bij deze:

Henricus Bardoul, gedoopt Oploo, 11 mei 1805; overleden Oploo, 8 december 1858. Schoenmaker te Oploo. Zoon van Hendricus Hendriks Bardoul en van Hendrina Christiaans Hofmans. Eerst gehuwd met (Sint Anthonis, 23 april 1836): Maria Derks, gedoopt Sint Anthonis, 21 augustus 1803; overleden Oploo, 3 mei 1840. Dochter van Joannes Derks en van Joanna Jans. Vervolgens gehuwd met (Sint Anthonis, 29 mei 1841): Wilhelmina Jans (Beeken), gedoopt Ledeacker, 30 augustus 1804; overleden Sambeeksche Hoek, 18 december 1874. Dochter van Henricus Jans Beeken, landbouwer, en van Anna van Erp

Ik heb nog veel meer over het gezin van Hendricus Jans Beeken en Anna van Erp en de gezinnen van hun kinderen, maar dat voert te ver om hier in deze discussie alleen te gaan vermelden. Dan zou je mij rechtstreeks moeten mailen. Het BHIC heeft mijn e-mail adres en mag dat wat mij betreft aan je doorgeven

Jo Willems zei op 4 maart 2019 om 19:33 uur

Willem deze wil ik heel erg graag hebben. BHIC willen jullie het e=mail adres door geven aan mij, en die van mij aan Willem.
Dank u

Jo Willems zei op 4 maart 2019 om 21:43 uur

BHCI jullie mogen het e-mail adres van Willem Nabuurs aan mij door geven en mijn e-mail adres aan Willem Nabuurs

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 5 maart 2019 om 12:59 uur

Beste Jo en Willem, jullie e-mailadressen heb ik net gemaild.
Veel plezier bij de uitwisseling van jullie gegevens.

Jo Willems zei op 5 maart 2019 om 19:28 uur

Marriet Bruggeman
Ik heb nog steeds geen mail ontvangen.
Even na gekeken en zag dat mijn mail adres niet goed is.
Hoop dat u Willem en mij de juiste gegevens door geeft.
Hoe dat kan weet ik ook niet het zij zo.
Jo

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 6 maart 2019 om 12:41 uur

Beste Jo, ditmaal zag ik inderdaad bij jouw laatste reactie een ander e-mailadres staan dan bij jouw eerste reacties. Ik heb jullie nogmaals gemaild, hopelijk gaat het deze keer wel goed.

Jo Willems zei op 6 maart 2019 om 14:23 uur

Gelukkig is het nu wel gelukt.
Wat ik heb gedaan weet ik niet want ik kreeg ook geen berichtjes meer door.
Bedankt

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 6 maart 2019 om 19:09 uur

Graag gedaan Jo, gelukkig is het nu opgelost!

Hans wessling zei op 12 juni 2019 om 14:06 uur

In akte 64 dd.. 23-12-1854 geboorte Capelle is hij genoemd als getuige, in de ouderdom van 40 jaar en beroep van schoenmaker.
M.i. Is hij dan geboren in 1814.
Is dit soms een andere Adriaan??

is aangegeven dat hij getuige is

Norah zei op 12 juni 2019 om 17:13 uur

Dit is een algemene naam. Je kunt eens zoeken op de site www.salha.nl waar Capelle onder valt. Ik vind wel niemand met die naam die in 1814 geboren is.
Mvg.

Norah zei op 12 juni 2019 om 20:29 uur

Adriaan de! Rooij was 48 jaar oud toen hij getuigde in 1854(image 107). Je komt dan aan een geboorte in 1806/1805.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: