Dintherse families ?

vertelde op 11 februari 2020 om 12:50 uur

Het vraagteken leg ik hierna uit. Het frappeert me keer op keer weer hoeveel zekerheden er (soms maar niet altijd) in genealogieen zijn en tegelijk hoeveel onzekerheden. Want wat is een typische Dintherse familie en wat is een typerende voornaam in een familie. Als voorbeeld dus hier de familie Otten, een tak waar nogal eens de voornaam Costen opduikt en een andere tak. Over die andere tak gaat het dus nu. Periode ?. Rond 1620-1650.

Reacties (21)

jan toirkens zei op 11 februari 2020 om 15:38 uur

Nu dus het volgende, zie RA. Dinther 7603-02, jaar : 1653
Naam : Willemken Costen, oud ca. 28 jaar, testament
Haar vader : Cost Rutten
Haar grootvader : Lambert Leunissen,
Haar halfbroers en zuster : Peter, Jan en Beeltgen Costen
Haar volle broers en zuster : Lambert, Henrick, Rut en Anneken Costen
Het bezit van de grootvader is gelegen onder Vorstenbosch, maar dat kan zowel onder Uden, Veghel, Dinther of Heeswijk zijn. Over het groepje (Costen) Otten, kom ik later terug. Alhoewel in deze akte van het jaar 1653 duidelijk over de familie Costen wordt gesproken, blijkt in eerdere generaties de patroniemen Rutten en Leunissen op te duiken.

theo zei op 11 februari 2020 om 16:06 uur

Jan,

Jan van der Heijden uit Geleen (inmiddels overleden) heeft in het GTOB 2004 een artikel geschreven over deze familie.

jan toirkens zei op 11 februari 2020 om 16:40 uur

@Theo, dat is me verder onbekend, ik put deze gegevens uit de bewerkingen Dinther die ik thans maak (anno 2020). Heb je dat artikel van het GTOB bij de hand? Ben benieuwd wat daar verder in staat. Dank voor mje bijdrage :-)

theo zei op 11 februari 2020 om 16:45 uur

Jan,

Helaas kan ik je niet aan een scan helpen.

jan toirkens zei op 11 februari 2020 om 17:05 uur

Theo, het gaat me (of ons) hier op het forum niet om de scan, maar om de informatie. Ben benieuwd dus :-). Met dank.

theo zei op 12 februari 2020 om 10:08 uur

Jan,

Ik heb het artikel niet in mijn bezit en kan je dus niet verder helpen.

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 12 februari 2020 om 11:29 uur

Inmiddels heb ik het artikel uit 2004 gevonden en gescand. Jullie kunnen het hier lezen: https://www.bhic.nl/media/document/file/scan-gtob-2004.pdf?6-0-20
Veel plezier ermee!

theo zei op 12 februari 2020 om 12:21 uur

Lisette,

Hartelijk dank!!

Peter van de Laar zei op 12 februari 2020 om 14:30 uur

Lisette,
Misschien kun je dit artikel ook nog vinden? Jan Costen de oude (1660-1707), koopman op de Dintherse Hoek te Vorstenbosch (GTOB 2004 pag. 45)
Op het andere artikel wordt een vervolg aangekondigd, bestaat dat ook ?

jan toirkens zei op 13 februari 2020 om 12:48 uur

De kwaliteit van het artikel in het GTOB staat buiten kijf, het gros van de zaken kwam ik zelf ook al in mijn huidige bewerkingen voor het BHIC tegen, het een bevestigt het ander in deze. Wat opvalt, en dit is dus geen kritiek, maar eenvoudig de weergave van hetgeen de auteur zelf een paar keer schrijft *van dit echtpaar zijn geen kinderen bekend*. Mogelijk dat daar dan de schoen wringt om het zo te zeggen, we kennen allemaal het vermaledijde verschijnsel van ontbrekende doopboeken, hiaten etc. etc. om maar een paar bomen in het bos te noemen. Ik was in tweede instantie van plan om er een paar andere Costen of Otten-groepjes bij te sleuren, maar dat kost allemaal overloes veel tijd en ik ben te druk met deze bewerkingen Dinther om daar nu inzake Costen vervolg op te geven. Blijft onverlet mijn vraagteken, een grootvader Lambert Leunissen, een zopn Cost Rutten, een kleindochter Willemke Costen. Ik kwam wel in doopboeken de naam Cost Vrensen tegen en dat frappeert me opnieuw. Ik ben benieuwd of BHIC de opvolging van het GTOB-artikel kan vinden. Met groet vanuit Chili..

jan toirkens zei op 13 februari 2020 om 14:08 uur

Heb de aktes over dit groepje van mijn vraagstelling nog eens nader bekenen en zag dat er sprake was van bezit onder Nistelrode. Ik vond inderdaad een paar keer ene Cost Rutten in de jaren 1629, 1631 en 1633. in de DTB´s van Nistelrode. Cost was dan gehuwd met Jenneke Philips. Bij een van de kinderen van Cost wordt Meriken Philips van Veghel als getuige vermeld, mogelijk de schoonzus van Costen. Een andere doopgetuige is Jenneken Beelen, terwijl in 1633 Cost zelf ook een dochter Beelken in Nistelrode laat dopen.

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 13 februari 2020 om 14:15 uur

Hierbij het artikel dat te vinden is in GTOB 2004 vanaf p. 45: https://www.bhic.nl/media/document/file/spr_postkam20021314120.pdf?6-0-20

Ik heb gezocht naar het gevolg, maar in GTOB kom ik deze niet tegen. Wél vond ik onderstaande artikelen in De Woj-stap Kroniek:
Tijdschrift T167.2005 Van moordenaar tot eerzaam burger: Hendrik Cost Otten, zijn voorouders en verdere familieleden : Deel 1 en 2 J. van der Heijden
Tijdschrift T167.2006 Van moordenaar tot eerzaam burger: Hendrik Cost Otten, zijn voorouders en verdere familieleden : Deel 3 J. van der Heijden

Zouden dit misschien de juiste artikelen kunnen zijn?

Ardi zei op 13 februari 2020 om 14:59 uur

Dat lijkt mij wel, ik ben in elk geval geïnteresseerd daarin.

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 13 februari 2020 om 15:54 uur

Hierbij de twee artikelen uit De Woj-stap: https://www.bhic.nl/media/document/file/spr_postkam20021315500.pdf?6-0-20

Veel plezier ermee!

ardi zei op 13 februari 2020 om 16:07 uur

Dag Jan,

een poging tot hulp:

de genoemde Cost Rutten is denk ik 2 keer gehuwd geweest. Uit zijn 1e huwelijk met Joanna Lambert Leunissen zijn gedoopt in Nistelrode:
Rutger (08-02-1618), Anna (15-03-1620) en Henricus (09-06-1624). Dat zijn de volle broers en zuster van de Wilhelmina die jij zoekt en genoemd
staan in de akten uit Dinther .
Lambertus en Wilhelmina zijn dus eerder gedoopt, ik kan ze nog niet vinden (het doopboek Nistelrode begint in juni 1616.
Joanna is overleden op 05-11-1627 te Nistelrode. Cost Rutten (Christianus Rutger) is hertrouwd met Joanna Philips zoals jij schrijft op
02-12-1628 te Veghel, daaruit worden gedoopt te Nistelrode Jenneken, Peter, Beelken, Jan en wellicht ook Thomas (04-03-1640) in Uden.

Elias Rutger is wellicht familie van Cost (zie Nistelrode en Uden), Wilhelmus Jacobus Laanen (Uden) idem

Hoor graag je mening, groeten

ardi zei op 13 februari 2020 om 16:12 uur

Dag Lisette, dank! Het bevat inderdaad het ontbrekende stuk

theo zei op 13 februari 2020 om 16:46 uur

Volgens index van GTOB staat in jaargang 2004 op pag. 133 e.v. het volgende artikel:

Van moordenaar tot eerzaam burger: Hendrik Cost Otten uit Dinther (1580-1650)

De titel is identiek aan de latere publicaties in de Wojstap. Mogelijk zijn de artikelen in de Wojstap uitgebreider dan die in GTOB 2004.

Ardi zei op 13 februari 2020 om 19:43 uur

Dat zijn zijn zeker, het is een stuk uitgebreider

jan toirkens zei op 13 februari 2020 om 20:49 uur

Dag Ardi, hierbij mij mening : Ik denk dat Rut Rutten, Cost Rutten en Elias (of is het Claes Rutten?) broers van elkaar zijn als kinderen van Rut Corsten verwekt bij Catharina Cluijtmans. Costs Rutten trouwt dus eerst Joanna Lambert Leunissen die overlijdt op 5 november 1627, volgens jouw mededeling. Kinderen Nistelrode Rutger 8 februari 1618, Anna 15 maart 1620, Henricus 9 juni 1624, Lambertus (in ieder geval geboren voor 5 november 1627) en Wilhelmina geboren ca. 1625, omdat ze in 1653 als 28 jaar oud wordt aangemerkt.
Cost Rutten hertrouwt in Veghel met Jenneke Philips in 1628, kinderen Jenneken 15-04-1629, Peter 10 februari 1631, Beelken 4 december 1633 (de doopgetuige Thomas Claessen zou wel eens de zoon kunnen zijn van Claes Rut Costen), verder noem jij Jan en Thomas (de laatste in Uden 4 maart 1640). Me dunkt dat er weer een stukje van de legpuzzel is opgelost. Dank voor je belangrijke bijdrage in deze....

ardi zei op 13 februari 2020 om 22:16 uur

Hallo Jan, dat lijkt dan te kloppen. Als je denkt aan Rut Corsten * Catharina dan is onderstaande wellicht ook een optie, zeker gezien de namen Elen Ariens etc:

76 De broers Cost, Elijas en Rut, kinderen van Rut Costen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Aert Henricx den Jongen 'een vierdendeel buendervelts oft stuck hoijvelts, gelegen onder de palen van Vechel, over den Beeckgraeff', waarvan het andere 1/4 deel toebehoort aan Corst Peters, rijdende tegen 'twee andere dordendeelen hoijvelts', het ene 1/3 deel toebehorende aan de erfgenamen van Jacop Jan Watgers en het andere 1/3 deel aan Jacop Jan Claessen
* e.z.: Jan Dirick Ariens
* a.z.: Thonis Thijssen cum suis
* e.e.: den Beeckgraeff
* a.e.: het goed van Thonis Thijssen voorschreven
Getuigen: Marten Meeussen, president, en Wijllem Meussen, schepenen in Vechel
Datering: 26-06-1627
Pagina: 74
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 44
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

121 Ruth Costen als man van Cathalijn dochtere Elen Ariens vewekt bij Anna Lamberts van Lanckvelt heeft opgedragen en overgegeven aan Jan Symonss zijn deel in 'een stuck ackerlants ende een coeyeusell gelegen by Duyffhuys
- e.z. en a.z.: lancx neven die Vechelse gemeynte
- e.e.: het goed van Henrick Jan Symonssoen
- a.e.: Peter Thielens opt Duyffhuys
Ook in 'een stuck ackerlants', gelegen aldaar
- e.z.: de gemeynte van Vechel
- a.z. en e.e.: het goed van Henrick Jan Symonss
- a.e.: Aert Lemmens
Getuigen: Nicolaes Cornelissoen van Doernen en Bartholomeeus Janssen, scepenen
Datering: 16-03-1585
Pagina: 173-175
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 30
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.grafzerkensintjan.nl/grafzerken/7/anthonis-van-lanckvelt-1581.aspx#Bijzonderheden
Hic jacet sepultus Venerab. Vir Dn-us. ANTHONIUS DE LANCKVELT, Beneficiatus & Rector hujus Altaris, qui Obiit Ao. 1581. die 6. Aprilis.
En LAMBERT VAN LANCKVELT syn vader, sterft 1579. den 13. Novemb.
En AELKE syn huysvrou, sterft 1580. den 8. September.

http://www.jantimmerscultuurhistorie.nl/middeleeuwse-families/genealogie-van-de-familie-van-lanckvelt/


Over de van Lanckvelt's is natuurlijk veel te vinden...

groeten

jan toirkens zei op 23 februari 2020 om 17:00 uur

Eerder vermelde ik terloops ene Vreijs Costen, ik denk dat ik hem in een andere akte tegenkwam als Laureijs Cost Heijnen. Speelt rond 1610. Het blijft boeiend, de *familienamen* van een en de zelfde grote familie te zien wisselen tussen Otten, Costen, Heijnen en Dircksen, dat alles in de regio Dinther, Heeswijk, Veghel en mogelijk Uden. Met groet Jan Toirkens

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: