skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

"Genealogische specialisten" mbt Bakel gezocht

Philip van Dael vertelde op 20 oktober 2017 om 19:04 uur
Uit betrouwbare bron vernam ik dat er op dit forum “genealogische specialisten” zouden zijn met betrekking tot de plaats Bakel. Ik zou hen, maar ook ieder ander die geïnteresseerd, is de volgende genealogische probleemstelling willen voorleggen:


Daniel Maccalla (vele verschillende schrijfwijzen), tr. Aldegonda van Honswijck.
Daniel Macallen werd in 1654 door de Classis van Peel- en Kempenland aangesteld als schoolmeester van Eersel. Dirk Vogel, de toenmalige koster en schoolmeester te Bakel wilde blijkbaar zelf die functie in Eersel en men is blijkbaar tot een compromis gekomen, waardoor Daniel Maccalla in 1654 aangesteld werd als koster en schoolmeester te Bakel.

Het archief van de Classis van der Hervormde kerk van Peel- en Kempenland bevindt zich in het BHIC (Toegangnummer 257) en lijkt volgens de inventaris opgericht in 1648. De zogenaamde “Acta” zou dus het verzoek aan Daniel Maccalla om schoolmeester te Eersel (en uiteindelijk Bakel) moeten bevatten met een kans van vermelding van diens herkomst. De Acta beginnen jammergenoeg pas in 1665.

Daniel Maccalla was blijkbaar een vooruitstrevende figuur en we komen hem vanaf enige jaren na zijn vestiging in Bakel en diverse bestuurlijke functies tegen. Zo was hij schepen van Bakel in 1659, 1660 (o.m. op 1 maart 1660 vermeld als president), 1661, 1662 (op 26 mei 1662 en 10 juni 1662 vermeld als president), 1663, 1664 (op 23 sept 1664 vermeld als president), 1665 (op 22 jan, 7 febr en 29 dec 1665 vermeld als president), 1666 (op 11 nov vermeld als secretaris); secretaris in 1667 (als zodanig vermeld op 24 juni 1667); stadhouder van Bakel 1669, 1670, 1671, 1673, 1677, 1678; heilige geestmeester te Bakel 1659; schout van Bakel 1673; stadhouder van het kwartier van Peelland 1663, 1675, 1676, 1677, 1678; hij overleed tussen 16 nov 1678 en 16 okt 1679.

Zijn functies namen blijkbaar zo de overhand dat hij weinig tijd meer had om zijn koster- en schoolmeestersambt naar behoren uit te voeren. Hij verzocht daarom eind 1666 de Classis om een bekwaam “substituijt” te mogen zoeken, hetgeen de Classis hem toestond.

Ongeveer tegelijkertijd was er ook sprake van een zeker schoolmeester Alexander Maccalla, die in 1663, komende van Westerhoven, aangesteld werd als schoolmeester te Heeswijk en in 1678 als schoolmeester naar Mierlo verhuisde. Deze Alexander Maccalla was in 1682 geld schuldig aan de zoon van bovengenomede Daniel Maccalla, dus er moet een familieband zijn. Het meest voor de hand liggende is, hoewel niet zeker, dat beide schoolmeesters Daniel en Alexander Maccalla broers waren.

Een belangrijke vondst ten aanzien van deze familie met de voor Nederlandse begrippen bijzondere naam Maccalla (met vele verschillende schrijfwijzen) is natuurlijk het familiewapen van Daniel’s gelijknamige zoon als koning van het Helmondse Kolveniersgilde:

http://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/ft_{081BF2B0-ACB9-48FC-B0D8-8D6B27490F02}

Daaruit blijkt inderdaad hun afkomst van de Schotse familie MacAulay of Ardincaple. We weten nu dus waar we uit zullen komen (in Schotland), maar nu nog de weg ernaar toe.

Ik ben op zoek naar de herkomst van Maccalla. Waar kwamen zij vandaan voor Bakel? En is er van Daniel Maccalla (senior) een wapen (zegel) bekend gedateerd 1672 of eerder?

(Ik ben overigens bekend met:
https://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl )

Met vriendelijke groet,
Philip van Dael.

Reacties (9)

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 26 oktober 2017 om 11:06
Dag Philip, inderdaad een bijzonder figuur! Mogelijk heb je er zelf ook al aan gedacht maar heb je ook gezocht in de bronnen in en rond Westerhoven, vanwege schoolmeester Alexander Maccalla?
Ph J van Dael zei op 27 oktober 2017 om 07:16
Dag Marilou, dank voor je reactie.
ik heb inderdaad aan Westerhoven gedacht, maar kan eigenlijk geen eigentijdse archiefbronnen daarvoor vinden. Zijn die er dan wel?
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 27 oktober 2017 om 10:27
Ik vermoed dat het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven je daar verder bij kan helpen. Kijk maar eens hier:

http://www.rhc-eindhoven.nl/
keizerkarel zei op 27 oktober 2017 om 10:50
Dank je wel (ik ben duidelijk onbekend in het Brabantse).
Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 27 oktober 2017 om 14:08
Hallo Philip,
Nu weet ik ten minste de naam die je zoekt en zoals je zegt er zijn talloze schrijfwijzen op de naam Maccalla of MacCallo. Ik denk meteen aan MacAllen or MacCellen ??
Ik heb je nog geschreven na ons treffen in Moersbergen om de naam te weten die je zocht maar helaas geen antoord mogen ontvangen misschien is het in het spam terecht gekomen . Op geneat vond ik oa. het volgende, maar ik zou je ook aaanraden op zijn vrouws naam - Aldegonda van Honswijk te zoeken.
Daniel Macalla "de Jongen"
Afdrukken stamboom
(Daniel Macalla)
 Daniel /Macalla/
Geboren voor 1629
Overleden na 6 april 1706
"zoon van de stadhouder van Mierlo? Kerkmeester, schout, drossaard, Heil, schoolmeester Bakel 2 - zie noot, schoolmeester Mierlo 4 (zie noot), drossaard van Croy en Stiphout
 
Relaties en kinderen
Gehuwd met Anna van Maenen †/1706 en hun kinderen
Isabella Justina Macalla /1680-1706/
Susanna Macalla ca 1680-1724
Johanna Wilhelmina Macalla 1683-1720/
Anna Maria Macalla /1685-1706/
Daniel Alexander "de Jonge"; Maccallen Macalla †1718/
(verbergen)
 
Tijdlijn
voor 1629 :
Geboorte
Mogelijk een Engelse naam, zie http://genforum.genealogy.com/mccalla/ - echter aldaar geen bevestiging gevonden voor een Nederlandse tak.
--- :
Domicilie - Mierlo, Noord-Brabant, Nederland
--- :
Domicilie - Bakel, Noord-Brabant, Nederland
tussen 3 september 1654 en 1679 :
Beroep - Bakel, Noord-Brabant, Nederland
schoolmeester Bakel 2 - zie noot
Noot: was Daniel ook schout te Bakel in 1672?

177 Rekest van Daniel MACALLEN verklarende bereid te zijn de schooldienst op zich te nemen waarvoor de classis van Peel- en Kempenland hem gevraagd heeft en hem geschikt heeft bevonden nu de schoolmeester van EERSEL uit zijn dienst is verbannen en ontzet.
Datering:
3 september 1654
Pagina:
403
Plaats:
Eersel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
196
Bron:
Raad van State

Henk Beijers Archief
Resoluties Raad van State over 1648-1672
inventarisnummers 190-216
toegangsnummer 178 [microfiches in de zelfbediening op studiezaal 1]
inventarisnummer 202 dienstjaar 1660:
folio 548 verso
6 december 1660
Hendrick Peter SCHEPERS is collecteur van de verpondingen te BAKEL verklarende dat hij het quohier van de verpondingen heeft gekregen maat niet dat van de TIENDEN wat Daniel MALCALLA als president en schoolmeester aldaar onder zich heeft. Hij wil graag dat ontvanger NAGEL de 5e penning over de tienden ter waarde van 972-9-0 mag innen [ zie ook folio 555 verso en 589].

H Beijers Archief RvS folio 22
acta van 16 en 17 november 1666
flio 22 versi
is binnen gestaen Daniel MAKKALLEN schoolmr. ende secretaRis tot BAECKEL versoekende te mogen stellen een substituijt bequaem tot den kercke ende schooldienst om oock deselfde substituijt in de vanden dienste in sijn plaetse te gebruijcken, welcke substituijt sal wesen bequaem ende den E. classis aengenaem ; de classis heeft het redelyck en billyck versoeck van den schoolmr. ende secris. toegestaen ende hem gerecommandeert nae een bequaeme ende den E.classis aengenaemen persoon te despicieren .

Rekest van Coenraet Denis schoolmeester en koster te Bakel en na deliberatie wordt goedgevonden de kwartierschout van Peelland te ordonneren om te zorgen dat de weduwe van de voorganger van deze schoolmeester het schoolmeestershuis verlaat en er uit vertrekt, zodat de suppliant er in kan gaan wonen.
Datering:
vrijdag 29 december 1679
Pagina:
34…
Plaats:
Bakel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
223
Bron:
Raad van State

Rekest van Coenraet Denijs schoolmeester en voorlezer te Bakel en na deliberatie is goedgevonden dat men de weduwe van Daniel Macal zal ordonneren de gehele schoolmeesterswoning te ontruimen met order aan de kwartierschout Crommon om desnoods de helpende hand toe te steken.
Datering:
maandag 16 oktober 1679
Pagina:
277
Plaats:
Bakel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
223
Bron:
Raad van State
1672 :
Beroep - Stiphout, Noord-Brabant, Nederland
drossaard van Croy en Stiphout
http://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/bakel-1700-1709
Bronnen: Afgevaardigden Kwartiersvergadering Peelland - Henk Beijers Archief - 1672
tussen 1679 en 1688 :
Beroep - Mierlo, Noord-Brabant, Nederland
schoolmeester Mierlo 4 (zie noot)
Noot: mogelijk zijn Alexander en Daniel Macalla dezelfde persoon - zie: 218 Rekest van Alexander Macalle tegenwoordig schoolmeester van Heeswijk & Dinther die een verzoek indient om hem te willen benomen in de schoolmeestersplaats te Mierlo in plaats van Jan Thol en aan Johannes Peijsan de schoolmeestersplaats van Alexander Macalle te geven en voor hen zal een akte van commissie uitgegeven worden.
Datering:
dinsdag 9 augustus 1678
Pagina:
230
Plaats:
Heeswijk / Dinther / Mierlo
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
222
Bron:
Raad van State

Het is mogelijk dat er verwarring bestaat: per 1679 zou Daniel Macalla zijn gestorven, volgens onderstaand bericht. Niettemin wordt aangenomen dat hij na Bakel naar een volgende aanselling te Mierlo doorging.
na 6 april 1706 :
Overleden
Overlijdensdatum niet bekend; deze is afgeleid uit de voorlopige boedeldeling van Anna van Maenen op 6-4-1706, waarin naar Daniel Maccala verwezen wordt als nog in leven zijnde. Zie http://gw.geneanet.org/jjjun3rd?lang=nl;p=anna;n=maenen+van+manen+van:"d.d. 06-04-1706.

Compareerde voor GOORT JOORDENS en AERT PETER STERCKEN Schepenen des Dorps ende Dingbancke van BAECKEL Quartiere van PEELANT Meijerij van S’BOSCH Juffrouwe ANNA MARIA, JOHANNA WILLEMIJNA en ISABELLA JUSTINA MACCALLA, als kinderen vande Heer DANIEL MACCALLA, Drossart van STIPHOUT en CROEIJ, ende Juffrouw ANNA van MAENEN Zaliger in haer leven egte luijden alle meerderjarigh (soo sij verclaerden) geassisteert metten voorn. Heere DANIEL MACCALLA, als haren vaderlijcken momboir, dewelcke verclaren te constitueeren ende volmagtigh maken bij desen d’Heer DANIEL ALLEXANDER MACALLA hennen respective Broeder, omme uijt harens constituanten naeme ende van harent wegen op henne respective kints gedeeltens te mogen negotieeren eene somme van een hondert vijftigh guldens, omme de selve te gebruijcken tot profijte vanden geconstitueerden, onder die conditie nogtans dat den geconstitueerden bij deijlinge van henne goederen, die voorsz. drie susters uijt sijn aen te comene kints gedeelte ider voor een geregte derde part sal moeten voldoen en restitueeren des toirconde hebben wij de minute prothocollair als Schepenen geteeckent binnen BAECKEL desen sesden April XVIJC en ses. GOORT JOORDENS. AERT PETER STERCKEN. P. de CORT. 1706."http://www.heemkundekringbakelenmilheeze.nl/bakel-1700-1709
En deze :
Daniel Macalla
Afdrukken stamboom
(Daniel MacAllen)
Geboren voor 1629
 
Ouders
Daniel Alexander MacCarl
Hillegond -
 
Relaties en kinderen
Gehuwd met Anna van Maenen †1706 en hun kinderen
Isabella Justina Macalla /1680-1706/
Susanna Macalla ca 1680-1724
Johanna Willemijna Macalla 1683-1720/
Anna Maria Macalla /1685-1706/
Daniel Alexander Macalla †1718/
 
Broers en zusters
Maria Maralle 1630..1646
- Mackall
Alexander Macalla /1632-/1689

Misschien zou je ook de de heemkundekring De Kommanderij Gemert moeten aanschrijven of eens bezoeken ??
http://www.heemkundekringgemert.nl/
Je kunt ook via die web site een berichtje sturen. Willy Ivits en hans Vogels zijn daar actief !!
Maccalla zou zelfs MacCellor of MacKellor kunnen zijn ??

Groetjes,

Gerard
Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 27 oktober 2017 om 14:30
Philip,

Hier op deze BHIC bij Notaris-,schepen- en andere akten de volgende akten gevonden:
392.112 Index schepenprotocol Boxtel
Helena Anthonij, vrouw van
Antonij van der Asdonck, wonend te Bakel zoon van Lenaert
de heer Joan van der Asdonck, wonend te Bakel zoon van Lenaert
heer Gijsbert van der Asdonck, broer van, wonend te Antwerpen
Lambert van der Asdonck, wonend te Bakel zoon van Lenaert
Lenaert van der Asdonck en diens vrouw Helena
Maria van der Asdonck. meerderjarig zijnde, wonend te Bakel dochter van Lenaert
sr. Leenaert van der Asdonck, vader resp. oom van
J. de Jongen, secretaris
D. Makalla
heer Daniel Maccalla, voogd van
Huijbert Janssen van Nereven, schepen te Bakel 1692
Hermen Peters, schepen te Bakel 1692

Raad en Rentmeester Generaal Domeinen (9.19)
77 Request van Daniel Maccalla stadhouder te Mierlo in het kwartier Peelland in opdracht van de schepenen, borgemeesters, kerkmeesters en armmeesters aldaar. Het corpus verzoekt nl. naast de bestaande oude jaarmarkten om een vergunning er nog twee nieuwe aan toe te voegen nl. op de eerste dinsdag in mei en op de eerste dinsdag na de Bossche kermis in juli, tegen een jaarlijkse recognitiecijns aan de domeinen. Dit alles tegen de achtergrond van geleden schade door de Franse Oorlog en de vele geldopnemingen
Datering:

31 december 1686 en april 1687
Plaats:

Mierlo


9.307 Raad en Rentmeester-Generaal Domeinen (9.307)


24 Verzoek van Daniel Maccalla [er staat: Maccasse maar vermoedelijk is hier Maccalla bedoeld] stadhouder van Mierlo namens het corpus van het dorp met een verzoek om een octrooi te verkrijgen voor twee jaarmarkten nl. de eerste op de 2e dinsdag in de vasten en de tweede op dinsdag voor Sint Catalinadag en geven o.a. als reden aan hoe het dorp is geruïneerd door de oorlog.
Datering:

30 december 1686
Pagina:

50
Plaats:

Mierlo


Ik zie nu dat de Caledonian Society The Netherlands hun aktiviteiten hebben gestopt maar het archief en bibliotheek kunnen nog steeds geraadpleegd worden !!
https://www.facebook.com/The-Caledonian-Society-The-Netherlands-1165548083504714/
Je gaat zo vaak naar Schotland dat een trip naar Edinburgh misschien gepland moet worden want daar in de bibliotheek bij de Bruggen hebben ze een enorm over wat er over de Clans gepubliceerd is.

Groetjes en success,

Gerard
Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 27 oktober 2017 om 14:45
Sorry Philip,

Over het familiewapen dat je ontdekt hebt, zou je kunnen schrijven naar De Lord Lyon King of Arms in Edinburgh ?
http://www.lyon-court.com/lordlyon/CCC_FirstPage.jsp
Helaas moet je voor de meeste dingen betalen dus oppassen !

David Sellar de vorige Lord Lyon King of Arms was een grote auteur over mijn vrouws familie - Macleod - , maar hij is resent met pensioen gegaan!!

Gerard
Louk Box zei op 25 september 2018 om 19:56
Beste Gerard en Philip.
De schoolmeesters Maccala confronteren me al jaren met een probleem van 'wie is wie' en ik dank jullie om het geheel nog eens op een rijtje te zetten.
Aangenomen dat er drie generaties Daniels waren: Daniel 1 (ev. H.v.Honswijck), Daniel 2 (*/ 1629-†±1679- meester Bakel 2) en een Daniel 3 (meester Mierlo 4). De vraag is voor mij: wie was Daniel 3? Was dit dezelde persoon als Alexander M. (*/1632-† /22-8-1689) of een ander?

Een bijkomende vraag: is jullie bekend wie de ouders waren van Johanna Allegonda M. ev. Gerraardt Smits?

Bij voorbaat dank voor jullie inzichten.
G.W.Ch. Lemmens zei op 25 september 2018 om 21:57
Beste Philip en Louk, waar zijn al die Bakelse experts nu, waar zijn ze gebleven ?? Ik had verwacht dat ze gereageerd zouden hebben!! Groetjes, Gerard

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: