Pastoor Gregorius Antonius van der Wielen, pastoor te Beers 1815-1852

vertelde op 12 juni 2020 om 20:19 uur

Ik zou heel graag een foto achterhalen van Pastoor van der Wielen, die van 1815-1852 pastoor was te Beers !
Gregorius Antonius van der Wielen, ged. Grave 20 juni 1769, get. Georgius van der Wielen en Theresia van de Middegael, overl. Beers 5 dec. 1852, Rooms Pastoor, ongehuwd. Hij is Pastoor te Beers in 1815- 1852. Wordt in het Schepenprotocol van 1790
vernoemd als theologant in het bisschoppelijk seminarie te Roermond.
7040.9 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.9), 14 okt. 1790, pag. 200-201, verklaring
88 Voor de hoofdbank van Cuijk zijn verschenen koopman Willem van der Wielen en zijn vrouw Eleonora Catharina Sweermans wonend te Cuijk; zij geven te kennen dat zij aan zoon Gregorius Anthonius van der Wielen, theologant in het bisschoppelijk seminarie te Roermond, zolang hij geen andere inkomsten heeft, zullen uitkeren een jaarlijkse som van f. 160,- om priester te kunnen worden.
Hoe kan zijn levensloop achterhaald worden ??
Met dank,

Gerard Lemmens

Reacties (5)

Maurice Roefs zei op 12 juni 2020 om 21:40 uur

Begin eens met Google Books > geschiedenis bisdom den bosch schutjes deel 3

Daarin staat onder meer:

Pastoors van Beers
1806. Georg. Ant. v.der Wielen v.Grave -+ 5 dec. 1852. Van der Wielen, assistent te Grave, werd in 1801 de eerste pastoor van Gassel en kreeg den 13 mei 1806 zijne verplaatsing naar Beers; hij bereikte den hoogen ouderdom van 84 jaren.

Pastoors van Gassel
1800. Georg. Ant. v.der Wielen v.Grave - 1806 p. Beers. Aan dezen eersten pastoor heeft Gassel de pastorij en de vergrooting der kerk te dank, waartegen in 1812 een toren is gebouwd. De parochie telde in 1800 omtrent 350 communicanten.

Op Google Books is ook een redevoering van hem terug te vinden uit 1825 over de Heilige Anna uitgesproken in de parochiale kerk te Cuijk (G.A. van der Wielen, R.C. Priester en Pastoor te Beers, Lande van Cuijk).

Er is genoeg te vinden.
Ongetwijfeld heeft ook het bisdom Roermond geschiedenisboeken (gezien zijn studie zal hij waarschijnlijk ook daar zijn kleine en grote wijdingen gekregen hebben).
Zoek ook eens op het periodiek de Godsdienstvriend.
En de overheid kende in de 19e eeuw 'Handboekjes voor de zaken der Roomsch Katholijke Eeredienst'. Ook daarin is veel persoonlijke informatie terug te vinden.

Om in Bijbelse termen te spreken: zoekt en gij zult vinden. Succes !

Maurice Roefs zei op 12 juni 2020 om 22:56 uur

Uit de Graafsche Courant van 11 december 1852 (pagina 2)

-den 8e dezer is te Beers overleden de Zeer Eerw. Heer van der Wielen, Pastoor aldaar, vroeger Kapellaan alhier. [NB: alhier = Grave]

G.W.Ch. Lemmens zei op 13 juni 2020 om 14:54 uur

Dag Maurice,
Je hebt mij heel blij gemaakt met je reacties, want nu heb ik ten minste wat illustratie material en daar houdt ik van, dat doet de genealogie spreken !!!

Met grote dank,
Gerard Lemmens

Jan Lange zei op 29 juni 2020 om 20:18 uur

Je kan de pastorie in Beers eens benaderen, Gerard; in Drunen, waar ik gewerkt heb, hadden ze bijv. nog een portret/foto van oude pastoors vóór 1850.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: