relatie Henrick Jan Andries Beecken/Beken en Jan Henrick Bruers, Hooge en Lage Mierde (Hilvarenbeek?) 1604

vertelde op 10 mei 2019 om 22:37 uur

Op 28 April 1586 ontvangen Henrick Jan Andries Beecken en zijn vrouw Cathelijn Henrick Joordens uit de nalatenschap van haar ouders te Hooge en Lage Mierde de erfstede waarin zij dan al wonen. Uit het huwelijk van Henrick en Catharina worden tussen circa 1579 en 1591 7 kinderen geboren. Catharina overlijdt tussen 5 april en 24 sept 1594 en Henrick voor 5 april 1604. De kinderen zijn dan nog minderjarig en er moeten een mombaer en een toeziender worden benoemd. Bij de daaropvolgende erfdeling op 24 sept 1604 wordt Jan Henrick Bruers genoemd als mombaer en Henrick Joordens als toeziener.
1. Henrick Joordens zal een zus van Cathelijn Henrick Joordens zijn. Maar wie weet de (familie)relatie tussen Jan Henrick Bruers en Henrick Jan Andries Beecken?
2. In de archieven van Hooge en Lage Mierde heb ik geen voogdij-rekeningen gevonden. Waar zou ik deze rekeningen wel kunnen vinden?
3. Henrick Jan Andries Beecken kan mogelijk zo genoemd zijn, omdat hij afkomstig is uit (Hilvaren)beek. Indien dit correct is, wat zou dan zijn naam in Hilvarenbeek zijn geweest?

Reacties (2)

Jeanne1 zei op 12 mei 2019 om 13:03 uur

Deze vragen zijn niet een-twee-drie te beantwoorden, maar hier alvast een voorzetje:
1. Henrick Joordens lijkt me geen zus van Cathelijn, daar Henrick een jongensnaam is. Het kan ook niet haar vader zijn, want die was al overleden. Henrick zou een broer kunnen zijn, maar ook een ander familielid. Misschien was het een naam die veel voorkwam in de familie.
De naam Bruers kwam veel voor in Hilvarenbeek. Ik vond daar een Johannes Henrici (Henricus) Bruers die kinderen kreeg in de jaren 1598, 1599, 1603, 1610, 1618, 1620. Bij de eerste drie dopen wordt de naam van de moeder niet vermeld. De moeder van het vierde kind heet Maria NN, de moeder van de twee jongste kinderen Elisabeth NN. Johannes zou twee keer getrouwd kunnen zijn. De namen van de doopgetuigen geven misschien nog meer informatie. Akten zijn in te zien op de site van het Regionaal Archief Tilburg.
2.Voogdijrekeningen zouden in het RHCe Eindhoven bewaard kunnen worden, als ze er tenminste nog zijn. (Reusel-De Mierden).
3. Het kan zijn dat Henrick Jan Andries Beecken in Hilvarenbeek alleen maar vermeld stond onder een patroniem. Zijn naam zou dan b.v. Hendrick Jansen of Hendrick (Jan) Driessen geweest kunnen zijn, of variaties daarvan.. Het zal moeilijk worden om daarachter te komen, daar er geen doopakten uit die tijd zijn. Als je geluk hebt zijn er nog andere akten.

C.G.E.M. van Beek zei op 21 mei 2019 om 12:45 uur

Jeanne1, dank U wel voor Uw reactie.
ad 1. Dat is een schrijffout van mij. Het moet haar broer Henrick zijn.
ad 2. Ik heb geen aanknopingspunten gevonden in de archieven van Hooge en Lage Mierde in RHCe. Moet ik gaan zoeken in de archieven van Hilvarenbeek? Wie is daar vertrouwd mee?
ad 3. Met de naamgeving is wat merkwaardigs aan de hand. De allereerste keer dat Henrick in Hooge en Lage Mierde wordt genoemd (bij de verdeling van de erfenis) wordt hij Henrick Andries van Beeck genoemd, daarna afwisselend Henrick/Henrick Jan Andries Beecken. Ik vermoed dat de naam Jan wordt weggelaten omdat deze weinig onderscheidend is: er zullen veel meer Jan'nen dan Andries'en zijn geweest (wie heeft daar ervaring mee?). Hoe het zij, ik kom dan uit op de volgende vraag: wie weet een Andries/Dries die van rond 1500 tot rond 1550 in Hilvarenbeek heeft gewoond?

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: