Handelsregister

In het Handelsregister worden sinds 1921 alle in Nederland werkzame ondernemingen ingeschreven. Het wordt daarom ook wel de Burgerlijke Stand van het bedrijfsleven genoemd. Van elke ingeschreven onderneming en van bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen wordt door de Kamers van Koophandel een dossier aangelegd. Hierin worden verschillende gegevens opgenomen zoals:

  • korte bedrijfsomschrijving

  • handelsnaam

  • ondernemingsvorm

  • volledig adres

  • aantal werkzame personen

  • gegevens over eigenaren, bestuurders, vennoten, commissarissen en procuratiehouders

In het informatieblad wordt aangegeven hoe je hierin voor Brabant kunt zoeken en waar de informatie te raadplegen is.