Memories van successie

Een memorie van successie is een overzicht van de baten en lasten van een nalatenschap. Deze werd sedert 1818 opgemaakt omdat over een erfenis door de erfgenamen belasting moest worden betaald.

De memories bevatten de volgende gegevens: de naam van de overledene, zijn/haar overlijdensdatum, plaats van overlijden, overzicht van het bezit aan onroerend goed (met kadastrale gegevens), na(a)m(en) van de erfgena(a)m(en), woonplaats van de erfgena(a)m(en), datum van testament, naam van de notaris bij wie het testament is opgemaakt.

In ons informatieblad vind je vermeld welke kantoren van de successiebelasting er waren en hoe je in de memories kunt zoeken.