Militieregisters

Militieregisters is een verzamelnaam voor verschillende boeken die werden gebruikt om dienstplichtige militairen te administreren.

In 1815 werd bepaald dat de Nederlandse strijdmacht naast het bestaande beroepsleger moest bestaan uit een korps Nationale Militie. Vrijwilligers konden zich aanmelden voor dit korps, maar bij onvoldoende aanmelding moest worden geloot wie voor zijn nummer moest opkomen. Een ingelote dienstplichtige kon zich tegen betaling laten vervangen door een zogenaamde remplaçant. Dit werd door beide partijen in een notariële akte vastgelegd. Dit werd dan vervolgens weer opgenomen in het militieregister.

Verder vind je daarin een signalement van de militair: ‘lengte, aangezigt, voorhoofd, oogen, neus, mond, kin, haar, wenkbraauwen en merkbare teekenen’.

In ons informatieblad hierover staan de archieven vermeld waarin je de militieregisters en andere administratieve gegevens over militairen kunt vinden.