Kaarten en tekeningen

 7029 Gemeentebestuur Grave, 1811-1941
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Taak: het bestuur van de huishouding van de gemeente op basis van de bestuursreglementen van 1815, 1824 (stedelijk), en 1819, 1825 (platteland) en de gemeentewet van 1851, waarbij administratief-bestuurlijke bevoegdheden werden uitgeoefend (uitvaardiging van verordeningen en uitvoering van besluiten van hogere organen). Taakvelden die in het archief veel aandacht krijgen, zijn: beheer bezittingen, onderwijs, wegen, belastingheffing, openbare orde, openbare gezondheid, veiligheid, landbouw en veeteelt, verkeer en vervoer, maatschappelijke zorg en militaire dienstplicht.

Brabants Historisch Informatie Centrum
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Het archief van het bestuur der gemeente Grave
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
Gemeentelijke huishouding
Het organisme
Het organisme algemeen
Economische en rechtspositie
Eigendom en bezit
Financien
Benodigdheden en hulpmiddelen
Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd
926 Ontwerptekening voor het vernieuwen van het torentje op het stadhuis van Grave, 1912
7029 Gemeentebestuur Grave, 1811-1941
Inventaris
Het archief van het bestuur der gemeente Grave
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
Gemeentelijke huishouding
Het organisme
Economische en rechtspositie
Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd
926 Ontwerptekening voor het vernieuwen van het torentje op het stadhuis van Grave, 1912
Beschrijving:
Ontwerptekening voor het vernieuwen van het torentje op het stadhuis van Grave
Datering:
1912
Auteur:
M. Crefcoeur, stadsarchitect
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Verkiezingen
Plichten en bevoegdheden
Personeel
Taakuitvoering
Gedeponeerde archieven
Kenmerken
Vindplaats origineel:
Locatie Den Bosch
Openbaarheid:
Deze toegang bevat een of meer stukken die tot 1 januari 2018 niet zonder meer openbaar zijn.
Het precieze jaar van openbaarheid kun je per inventarisnummer vinden.

Bij vragen kun je contact opnemen met het BHIC.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS