skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
48 Wij Jan van de Heuvel en Arij Janssen Vercuijlen, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Dirck Peters als man van Willemke dochter van Gerrit Jan Herperts voor een helft daarvan, verder Cornelis en Heijlken meerderjarige zoon en dochter van Hendrick Cornelis van der Oort verwekt bij Maeijken dochter van Gerrit Jan Herperts, met nog Laurens Martens van der Oort geassisteerd met genoemde Cornelis als voogden over Willemke en Marij minderjarige dochters van Hendrick Cornelis van der Oort, hierin voor de andere helft zijnde erfgenamen van genoemde Gerrit Jan Herperts, resp. hun vader en grootvader, en verklaren met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit van hun vader of grootvader. Het lot voor de minderjarigen is gelegd door jonker Jacob Sijwert van Sijbergh, drossaard alhier. * Genoemde Jan Dirck Peters krijgt een woonhuis, esthuis, tuin, boomgaard, hop- en teuilland, samen groot ca. 3 lopenzaad en 6 roedes, gelegen in de parochie Gemonde onder St. Michielsgestel, b.p. de erfgenamen van jonker Hendrick Lelijon, Dirck Roelens van der Stappen, de 3 lopenzaad land van de kinderen van Henrick Cornelis hierna vermeld, de gemeenschappelijke straat, zoals is afgepaald. Hieruit jaarlijks een chijns van 2 stuiver en 2 chijnspenningen te betalen met een duit of twee meer of minder aan de heer van Herlaer op St. Michielsdag. Nog krijgt hij een stuk akkerland groot ca. 29 roedes, gelegen aan het Kerkvonderken te Gemonde onder St. Michielsgestel, b.p. de weduwe en kinderen van Wilbord Henrick Claessen, het erf van de kerk van Gemonde, de gemeenschappelijke kerkpad, de gemeenschappelijke mestweg. Hieruit door Jan een bedrag van 50 gulden als obligatie aan de kerk van Gemonde te betalen, nog een brief aan de heer van Casteren in Den Bosch van 200 gulden en nog de helft van een brief van 150 gulden ten behoeve van Laurens N. in de Gapert in Den Bosch.
Vervolg:
* De kinderen van Hendrick Cornelis van Oort verwekt bij Maijken Gerrit Jan Herperts krijgen een stuk akkerland gelegen te Gemonde onder St. Michielsgestel, genoemd de Onderstal, groot ca. 3 lopenzaad min 3 roedes, b.p. Jan Arijens van de Bichelaer, Dirck Roelens en meer anderen, Jan Dirck Peters, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgen ze een stuk akkerland gelegen in de parochie van Gemonde, onder de baronie van Boxtel op de Hogaert daar, groot ca. 39 roedes, b.p. Hendrick Wouters, de erfgenamen van Mathijs Bartholomeussen, de heer Thomas van Roij, de gemeenschappelijke mestweg daar. Hieruit jaarlijks 3 stuivers en 4 penningen aan de heer van Herlaer te betalen op St. Maartensdag, en de helft van een rente van een kapitaal van150 gulden ten behoeve van Laurens N. in de Gapert in Den Bosch. De delers zullen de genoemde rentes etc. samen betalen en de chijnsen afwinnen en te boek brengen. Ieder zal de lasten op het eigen erfdeel zo betalen dat het erfdeel van de anderen ervoor blijven gevrijwaard. Genoemde Jan Dircks belooft voor de kinderen van Hendrick Cornelis van de Oort dat hij die binnen een jaar zal ontlasten voor hetgeen zij aan hem hebben beloofd en hij zal die lasten op zijn eigen bezit laten veronderpanden. De delers verklaren tevreden te zijn met deze deling en doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel. Actum 3 januari 1668.
Persoon in schepenakte:
Hendrick Cornelis van der Oort
Laurens Martens van der Oort
Jacob van Sijbergh
Dirck van der Stappen
Hendrick Cornelis van Oort
Jan van de Bichelaer
Hendrick Cornelis van de Oort
Maijken Gerrit Jan Herperts
Arij Janssen Vercuijlen
Jan Dirck Peters
Gerrit Jan Herperts
Wilbord Henrick Claessen
Jan van de Heuvel
Thomas van Roij
Hendrick Lelijon
Henrick Cornelis
Dirck Roelens
Hendrick Wouters
Mathijs Bartholomeussen
Jan Dircks
Gerrit Jan Herperts
Gerrit Jan Herperts
Datering:
03-01-1668
Pagina:
47v
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
53
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga