skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
12 in die Likendonck, Eymert Eymberts ende Sijmon Janssen, eenen camp genoemt die Vier Mergen, den heyligen geest vanden Bossche, 7 gl. van den dorpe van Schijndel, 2 gl. te ontfangen van de wedue Jan Peters in Elde, 81 gl. te ontfangen van Jannen condivident, 6 pont paijments den pastoor tot Berlicum, ¼ van 6 lb. paijments den rectoor van Sinte Barbaren altaer binnen der prochien van Schijndel, een lopense roggen den heyligen geest tot Schijndel, 7 st. 1 oort chijns int boeck van Helmont, Dirck is te deel gevallen die Aude Hostat [doorgehaald: metten slootgen oft spycker huijs schuer schoppen ersthuijs ende alle de huijsinge ende timmeragie daerop staende ende gerechticheyt van den boomgaert ende potinge daer bij ende op staende metten groesvelt hoff toebehoirten ende vier stucken lants achter aen gelegen tsamen ontrent ses loopense onder het Elschot * [* ik vermoed dat het hier het latere slotje Bogaard betreft] – eenen dijck toebhorende Antonis Corst Smeits, Ardt condivident, metten halven koedijck tusschen beyde gelegen, seeckere groesvelt Diricken vs. toegedeijlt, die gemeyn strate, eenen camp groesvelts ee n buender ter plaetse, erffenis Diricken toegedeijlt, Dirick Zanders, Ardt condivident, eenen camp groesvelts aen erffenis Hanrick Willem Peters, eenen halven camp groesvelts geheyten den Cleijnen Erdenborch , Gerit Henricx van den Borne, Jan Gerits Michielen, den pastoor van Heeswyck, Ardt Jan Willems Verhagen, twee stucken lants onder Elschot opte Langdonck 3 lop. die wedue Gysbert Janssen van den Bogert, Jan condivident, Willem Goyarts van den Bogert, Gijsbert Janssen van den Boghert, 7 pont paijments aen die kercke van Schijndel, eenen lopen roggen aen den h.geest van Schijndel, 9 st. chijns int boeck van Helmont, chijns aen den Heere van Heeswijck, 5 st. 2 oort chijns van Schijndel, Peter Arien Broeren, 200 gl. en 81 gl. 9 gl aen Willem Goyarts van den Bogaert
Persoon in schepenakte:
Gerit Henricx van den Borne
Gysbert Janssen van den Bogert
Willem Goyarts van den Bogert
Gijsbert Janssen van den Boghert
Willem Goyarts van den Bogaert
Ardt Jan Willems Verhagen
Antonis Corst Smeits
Hanrick Willem Peters
Jan Gerits Michielen
Peter Arien Broeren
Heere van Heeswijck
Eymert Eymberts
Sijmon Janssen
Jan Peters
Dirick Zanders
Datering:
1605-1612
Nota bene:
Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer:
5122
Inventarisnummer:
61
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga