skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
38 Peter Aarts en Maria Roeloffs el.; Catharina Aarts, meerderjarige dochter, met momber Wouter Willems; Jan Aarts en Elisabeth Peters el.; Pouwel Jans e.v. Maria Hendrix; Jan Hendrix e.v. Maria Jans; Sebilla Jans, meerderjarige dochter van Jan Aart Jans en Maria Peters, in leven el., met de gesubs. Scholtus Anthonij Hermans als momboir; alsmede Hendrick Peters en Thijs Peters, als momboirs over de vier minderjarige kinderen van genoemde Jan en Maria; zich mede borg stellend voor Hendrik Jans, meerderjarige zoon van genoemde echtelieden, verklaarden, met vergunning van “den Heere Amptman der stadt Grave en Land van Cuijck”, dd. 6-08-1730, t.b.v. de genoemde minderjarigen, tot scheiding en deling te zijn gekomen van de door de genoemde echtelieden nagelaten reële erfgoederen in vijf loten. Lot 1 bestaat in een huis, schuur, schop, bakhuis en moeshof, met ca. 6 holl. mergen bouw- en weiland, op de Lampere onder Wanroij, oost de gemene straet, west de Roode beek, zuid Arnoldus Reijnen, en noord naast de erven van Gerrit Hendrix. Een stuk bouw- en weiland op de Lampere, rondom in de Heijde; tenslotte een stuk weiland aan den Broeckant, onder Wanroij, oost naast de erven van Jacob Duijff, west Geurt Peters, zuid de erven van Peter Jans noord de erfgenamen van Peter Stevens. Dit lot valt aan Peter Aarts en Maria Roeloffs el.; die moeten aan lot 2 350 gl, lot 3 400 gl, lot 4 600 gl, lot 5 175 gl uitkeren. Lot 2 bestaat in een huis, schuur, schop, bakhuis en moeshof, met ca. 2½ holl. mergen bouw- en weiland, op ’t Ham, onder Wanroij, oost de gemene straet, west Thijs Peters, zuid Reijn Hendrix, en noord de erven van de weduwe van Gerrit Ebben. Een stuk bouw- en weiland, genaamd den Bus, oost, zuid en noord aan de gemeente, en west de erven van Gerrit Verhaagh; nog een stuk bouw- en weiland, aan de Roode beek, oost de genoemde Beeck, west en zuid Wouter Willems en noord de erven van Peter Cruijsen; nog een stuk bouwland, oost naast de erven van Peter Jacobs, west Dries
Vervolg:
Kerstens, zuid de erven van Wouter Willems, en noord de gemene wegh; alsmede een stuk bouwland, oost Teunis Jans, west de gemeene straet, zuid de erven Peter Hendrix, en noord de erven van Peter Jans. Een stuk weiland in de Elsbroeke, oost Hendrik Aarts, west Hend Ambrosius, zuid Eghbert Spanjaarts, en noord de erven van Reijn Jacobs. Nog een stuk weiland, oost de erven van Peter Jans, west Peter Aarts, zuid de erven Reijn Hendrix en noord de erven van Gerrit Hendrix. Dit lot valt aan Pouwel Jans en Maria Hendrix el.; almede aan Jan Hendrix en Maria Jans el. Dit lot trekt nog 350 gl van lot 1. Lot 2 moet 400 gl uitkeren aan Lot 3, getrokken door Catharina Aarts. Ook moeten zij Catharina Aarts haar leven lang vrij en voor niets laten wonen in “de camer” van het hiervoor genoemde huis, die nu al door haar bewoont wordt; met gebruik van een stukje hof met drie daarbij staande appelbomen. Ook moeten zij Catharina haar leven lang voldoende brandhout en turf verstrekken. Bovendien moet Lot 2 aan Lot 4 nog 600 gl en aan Lot 5 175 gl uitkeren. Lot 3 bestaat in een som van 800 gl, die loten 1 en 2 beide voor de helft moeten uitkeren. Dit lot is ten deel gevallen aan Catharina Aarts. Daarnaast zoals vermeld levenslang gratis huisvesting enz. Lot 4: een kapitale som van 1200 gl, uit te keren door loten 1 en 2. Dit lot komt aan Jan Aarts en Elisabeth Peters el. Lot 5 bestaat in een huisje en moeshof, genaamd de Trontain, in de Hoeve onder Wanroij, oost de erven van Kersten Gerrits, west en zuid Peter Aarts en noord aan de gemeene straet. Idem ca. 1/5e deel in een weicamp, genaamd de Zeijckbox onder Beers, rondom in het gemene broek. Dit lot valt aan de twee meerderjarige en vier minderjarige kinderen van Jan Aart Jans en Maria Peters. Ook ontvangen zij van loten 1 en 2 telkens 175 gl. Verder worden zij ontslagen van alle aanspraken etc. die mochten voortvloeien uit de borgstelling die hun grootmoeder Jenneken Peters t.b.v. Jan Aarts en diens huisvrouw gepleegd heeft.
Persoon in schepenakte:
Jan Aart Jans
Peter Aarts
Maria Roeloffs
Catharina Aarts
Wouter Willems
Jan Aarts
Elisabeth Peters
Pouwel Jans
Maria Hendrix
Jan Hendrix
Maria Jans
Sebilla Jans
Maria Peters
Hendrick Peters
Thijs Peters
Hendrik Jans
Heere Amptman
Arnoldus Reijnen
Gerrit Hendrix
Jacob Duijff
Geurt Peters
Peter Jans
Peter Stevens
Reijn Hendrix
Gerrit Ebben
Gerrit Verhaagh
Peter Cruijsen
Peter Jacobs
Dries Kerstens
Teunis Jans
Peter Hendrix
Hendrik Aarts
Hend Ambrosius
Eghbert Spanjaarts
Reijn Jacobs
Kersten Gerrits
Jenneken Peters
Datering:
25-3-1738
Pagina:
281-293
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Wanroij
Toegangsnummer:
7040
Inventarisnummer:
561
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga