skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
123 Alzoo zeeckere questien geresen tusschen Adriaen Henrickx van Amstel nomine uxoris ter eenre ende Anbrosius, Michijel, Jannen ende Roeloffven kijnderen Bauwen Michijelen ende Jan Henricxen man van Merijken sijne huijsvrouwe oock een dochtere Bauwen Michijelen ter andere sijden, waarover voor schepenen van Geffen lang was geprocedeerd en door schepenen van ’s-Hertogenbosch door hooftleeringhe was bij vonnisse diffinitijff gedecreteert dat de vors Adriaen in zeeckere parceelen lants soude competeren het viertijentste deel ende anderssins (vonnis d.d. 20-5-1627); soo hebben partijen bekend onder malcanderen van het vors gewijs veraccordeert te sijn in manijeren hier nae volgende: dat de vors kijnderen Bauwen Michijelen aenden vors Adriaen een sullen opleggen ende betalen de somme van 50 gulden eens (dwelcke den vors Adriaen mits desen bekent ontfangen te hebben), ende dat sij partijen hinc inde comparanten ten eenen gelegen dage sullen vergaderen met henne huijsvrouwen ende kijnderen of andere goede vrijenden ten huijse vanden vors Adriaenen om aldaer eenen vrijendelijcken maeltijt meet den anderen te houden waer toe den vors Adriaen den cost sall doen ende de andere partijen een goede tonne biers om daer mede alle henne geschillen door te drincken.
Gedaen 25-5-1628 scabini Vanden Ghoor et Anthonis Reijneri.
Persoon in schepenakte:
Adriaen Henrickx van Amstel
Bauwen Michijelen
Jan Henricxen
Anthonis Reijneri
Datering:
25-5-1628
Pagina:
133-134
Plaats:
Geffen
Toegangsnummer:
7341
Inventarisnummer:
25
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga