skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
171 Aert mundich soone Lambert Aertss Kepkens, Willem Daniels Petersen met Adriaen Handricx van Amstel als momboiren over Daniel, Handrick ende Peter gebroederen ende Lijntjen, Trijntjen ende Jenneken gesusteren, altesamen ommundige ende onbejaerde kijnderen wijlen Lambert Aert Kepkens verweckt bij Peterken zijn huijsvrouwe dochtere Daniel Peters (geautoriseerd door schepenen van Geffen d.d. 6-7-1630), voor deen helft, ende Trijntjen dochtere Aert Aertsen Kepkens met haren vercooren momboir ende Willem Toniss woonende tot Uijen als tegenwoirdich man van Heijlken dochtere Aert Aertss Kepkens, gesusteren verweckt bij Lijntjen zijn huijsvrouwe dochtere Jans Rutten zijn tweede ende leste huijsvrouwe, zoo in hennen naem als mede inden naem Jan Handricx Rutten als man van Jenneken zijnder huijsvrouwe oijck een dochtere Aert Aertss ende Lijntjen voors (daer van zij opdrachte hebben, schepenbrief Geffen d.d. 12-7-1630), voor dander helft; midts de doot ende afflijvicheijt vande vors henne ouders gesuccedeert sijnde de helft vercregen bij Aert Aerts Kepkens staende het leste huwelijck tegens Cornelis Janss als man van Jenneken zijnder huijsvrouwe dochter Aert Aertss ende Trijntjen zijn ierste huijsvrouwe (schepenbrief Geffen d.d. 5-11-1612); hebben huijs, hoff, erffve, boomgaert met henne gronden ende erffenisse dijen aengelegen, tsamen 4 vaetsaet lants in Geffen ontrent der kercken aldaer, belendingen: Hans Willem Corsten noortwaert; die gemeijn straet; den gemeijnen hovel; de gemeijn straet; vercoft aen Lamberden zoone Geerlingh Goorts cuijper. Belast met een gewijn chijns tot 2 stuijvers jaerlijcx verschijnende altijt op st. Lambrechts dach aenden heere van Geffen.
Getuijgen waren hier over Jacop Diricxss van Griensven ende Antonis Reijnders, schepenen van Geffen, den 26-7-1630.
Persoon in schepenakte:
Adriaen Handricx van Amstel
Jacop van Griensven
Lambert Kepkens
Willem Daniels Petersen
Lambert Aert Kepkens
Jan Handricx Rutten
Aert Aerts Kepkens
Hans Willem Corsten
Daniel Peters
Jans Rutten
Geerlingh Goorts
Antonis Reijnders
Aert Aertsen Kepkens
Aert Kepkens
Datering:
26-7-1630
Pagina:
182-184
Plaats:
Geffen
Toegangsnummer:
7341
Inventarisnummer:
25
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga