skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
92 Handrick de Visser man ende momboir van Jennken sijne huijsvrouwe. Peeter Lambert man ende momboir van Maria sijn huisvrouwe. Goijert Janssen van Dinther man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe, Peeter, Petronella en Cathalijn gesusters en broeder. Mathijs Dierck Versantvort ende Dierck Peeters als momboir van Mathijs alle kijnderen ende erffgenamen wijlen Mathijs Peeters Versantvort, bijden selve en bij wijlen Cathalijn dochtere Peeter Dierck Michgiels sijne geweesene huisvrouwe. Die welcke bekende met malcanderen aen gegaen te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de goederen hen luijden vermits doode en afflijvicheijt van henne voorschreven ouders erffelijck aengecomen soo als sij seijde ende verclaerde. Aen Goijert Janssen van Dinther o.a. een huijs, hoff met het hautwassen en bogart, gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaetse in den Bosch, de eene sijde Willem Willems van de Laer de andere sijde de heer Johan Charel de Jeger tot Lochtenburch, streckende van erffve Johan van de Sande tot voor opde gemeijne straet.
Persoon in schepenakte:
Goijert Janssen van Dinther  
Willem Willems van de Laer  
Johan Charel de Jeger  
Mathijs Dierck Versantvort  
Mathijs Peeters Versantvort  
Handrick de Visser  
Johan van de Sande  
Peeter Lambert  
Dierck Peeters  
Peeter Dierck Michgiels  
Datering:
1702
Pagina:
281
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
166
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga