skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
43 Voor schepenen in Veghel verschenen Jan Tijssen, nu wonend in Erp, oud 75 jaren, Lambert Jan Goorts, oud 72 jaren, en Hendrik Goorts van den Bogaert, oud 66 jaren, de laatste twee inwoners van Veghel, "alle lieden van eere en van goeden naem en faem", om op verzoek van Maria, weduwe van Francis van der Linden, en Jenneke, weduwe van Tonis van den Bogaert, inwoonsters van Veghel en Schijndel, eigenaressen van "seekeren beemt hoijlants alhier agter Ham, genaemt den Vlotbeemt," een verklaring af te leggen. Zij verklaren "dat opgemelte Vlotbeemt soo lange haer geheugenisse is streckende, altyt is en heeft geweegt van uyt voors(creven) Vlotbeemt over den kant vant landt te voorens gecompeteert Jan Tijssen, vaeder vanden eersten deponent, daer na Jacob Jan Tijssen, halve broeder van den eersten deponent, en nu toebehoorende Johannes Adriaen Vogels. Geevende hy eersten deponent van reedenen van welweetentheyt, dat hij van jongs aff aan tot den jaere 1752, en dus den tyt van 73 jaeren, aldaer op Ham en selfs int huijs alwaer gem(elde) Johannes Adriaen Vogels alsnu woont, ook heeft gewoont, en nooijt anders off geweeten dat voors(creven) Vlotbeemt als voor is geweegt. altyt aldaer heeft gesien dat gebruijkt geworden is. Den tweeden deponent verclaart dat van kints af aen heeft gewoont aent Havelt by Ham gelegen, en bij die occassie meenigmaal gesien dat de eijgenaars off gebruijkers van die Vlotbeemt haeren weg hebben gehouden over de kant vant landt van Johannes Adriaen Vogels en zoo gemeentewaarts uijt, sonder ooijt van iemanden te hebben gehoort dat denselven beemt elders anders zoude geweegt zijn. Den derden deponent verclaart binnen desen dorpe te zyn gebooren, ook altyt gewoont en selfs den tyt van 45 jaeren aent Havelt by Ham, en dat hij den bovengemelte Vlotbeemt voor de helft de tyt van ses à zeeven jaeren in pagtinge heeft gehadt en gebruijkt,
Vervolg:
en nooyt anders geweegt dan over den cant vant landt nu toebehoorende Johannes Arie Vogels, sonder enige turbatie dies aemgaende ontmoet te hebben, verders altyt gehoort dat denselven beemt aldaer van alle oude tyde was geweegt."
Persoon in schepenakte:
Hendrik Goorts van den Bogaert
Lambert Jan Goorts
Jacob Jan Tijssen
Johannes Adriaen Vogels
Johannes Arie Vogels
Francis van der Linden
Tonis van den Bogaert
Jan Tijssen
Datering:
7-2-1754
Pagina:
237v
Soort akte:
Attestatie
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
103
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS